Nytt

Fremskrittspartiets landsstyre har vedtatt en resolusjon for å få bedre grensekontroll. Det innebærer at Schengen-avtalen blir midlertidig satt til side. Schengen-avtalen åpner for en 30 dagers suspendering.

– Det er i dagens situasjon helt nødvendig at Norge bruker de muligheter vi har innenfor Schengen-avtalen til å suspendere avtalen midlertidig for å opprette full grensekontroll, står det i resolusjonsteksten.

Resolusjonen omfatter også velferdsordninger i Norge. Den økte innvandringen som foregår som følge av migrasjonsstrømmen til Europa, skal ikke gå ut over norske velferdsordninger.

– Landsstyret vil understreke at man i all hovedsak dekker inn kostnadene ved den økte migrasjonen til Norge ved bruk av allerede eksisterende inntektsstrøm fra oljebeskatningen og endringer i bistands- og utenriksbudsjettet, står i det i resolusjonen.

Endringer i bistandsbudsjettet? Det får de neppe gjennomslag for. Oljebeskatningen? Selv SSB har konkludert med at oljefondet ikke er nok. Oljefondet ja – man pleide å bekymre seg om eldrebølgen, om det var nok penger i oljefondet til å håndtere eldrebølgen. Men du vet, den er ikke så akutt. De eldre hverken drukner i Middelhavet, flykter fra krig eller noe som helst annet som åpner hjertene våre om dagen. Så de må nok pent stille seg bakerst i køen. Vi har tross alt tusenvis av migranter som skal registreres, bosettes og integreres. Hver uke.

Siv Jensen

I sin tale uttalte Siv Jensen:

– Denne uken fortalte UDI at deres anslag om at det vil komme 20–25.000 asylsøkere til Norge i 2015 må oppjusteres. Anslaget for hvor mange som kan komme i 2016 er på over 30.000 asylsøkere.

– Det er dramatiske tall som må føre til handling, sa Jensen.

– Vi kan ikke ha ordninger som er så gode at flere asylsøkere enn det som er naturlig velger Norge. Det kan ikke fremstå som mer attraktivt å søke asyl i Norge enn i andre land.

slovenia-asks-eu-police

Presset øker før vinteren kommer. De er underveis. På tide å bli litt proaktive, kanskje? 

Fremskrittspartiet burde også ha foreslått å gi penger til Hellas så de kan styrke grensen mot Tyrkia. Fergene som lastes fulle av migranter fra kaotiske forhold på små greske øyer nær den tyrkiske kysten burde omdirigeres tibake til Tyrkia. Idag blir alle migrantene videresendt til Aten. Den politiske og økonomiske situasjonen i Hellas er ustabil. Tusener på tusener av migranter som ikke lenger blir istand til å forflytte seg nordover ettersom Schengen-grensene stenges, vil møte en vanskelig tid fremover i Hellas.

A-demonstrator-goads-riot-001

Har alle glemt opprøret i Aten i 2009?

article-2050895-0E71294D00000578-594_634x384

Eller i 2011?

Selv migrantene sier at flyktningeleirene i Tyrkia var bedre enn det de opplever i Europa. Det må da være mulig å hjelpe dem nærmere Syria uten å måtte åpne for tyrkisk adgang til Schengen? Men fru Merkel ser ut til å ha mistet all styrke og kraft. Og Juncker sitter fremdeles og klør seg i hodet over kvoteflyktninger som nekter å reise til hans hjemland Luxembourg.

TV2  Frp.no