Mark Rutte i Senatet i Haag den 10. desember 2019. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP / Scanpix.

Hvis det ikke tas alvorlige grep for å beskytte EUs yttergrenser i 2020, står Schengen-samarbeidet i Europa i fare, sier Nederlands statsminister Mark Rutte i et juleintervju hos De Telegraaf.

Migrasjonsspørsmålet vil dominere 2020, forespeiler Rutte, som mener at det må skilles mellom ekte asylsøkere og migranter.

«Vi ser nå vanskeligstilte migranter som vandrere gjennom Europa og delvis ender opp i Frankrike og Nederland», sier statsministeren. «Landene på yttergrensen må skille mellom genuine asylsøkere og økonomiske migranter som ikke har noe å gjøre i Europa. De burde ikke la den sistnevnte gruppen slippe inn. Hvis det ikke opphører, kan man ikke fortsette med Schengen.

Schengen-avtalen omfatter alle land i Vest-Europa unntatt de britiske øyer, og tar sikte på å erstatte indre grensekontroll med kontroll av Schengen-sonens yttergrense. Siden migrasjonsbølgen i 2015 har migrasjonstrykket mot Europa økt permanent sammenlignet med tidligere år, og det har fått flere av avtalens medlemsland til å styrke grensekontrollen i strid med avtalens intensjoner.

Heller ikke Rutte er fremmed for dette.

Opphevelse av Schengen kan betyr at grensekontroller gjeninnøres, noe partier som PVV og FvD tidligere har bedt om. «Hvis konsekvensen til syvende og sist skulle bli at Nederland måtte innføre grensekontroll, ville det har enorme følger for økonomien. Så det vil vi unngå så lenge som mulig.»

Den nederlandske statsministeren erkjenner altså at hensynet til den nasjonale sikkerheten på ett eller annet tidspunkt kan bli viktigere enn økonomien.

Rutte, som har vært statsminister i nesten ti år, har slitt politisk den senere tiden, både på grunn av samarbeidsproblemer i koalisjonsregjeringen, økonomisk krise, strengere miljøkrav, protester fra bønder og risikoen for at troløse velgere igjen kan bevege seg til Frihetspartiet (PVV) eller Forum for Demokrati (FvD). Tysklands nullvekst har også ringvirkninger.

De Telegraaf antyder at problemene ikke nødvendigvis er over for regjeringen, selv om VVD har hentet seg inn en smule på meningsmålingene.

Men hvis arbeidsplasser snart går tapt og det kommer en økonomisk krise, vil du da ta ansvar for det?

Ingen økonomisk krise blir forespeilet noen steder.

Ruttes optimisme er lite overbevisende, og virker en smule programforpliktet. De økonomiske skyene over Europas himmel er synlige for enhver.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 395 til 250 kroner!