Hvis det ikke tas alvorlige grep for å beskytte EUs yttergrenser i 2020, står Schengen-samarbeidet i Europa i fare, sier Nederlands statsminister Mark Rutte. Migrasjonsspørsmålet vil dominere 2020, spår Rutte, som legger for dagen en programforpliktet økonomisk optimisme.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.