Tavle

I Nederland skal folket stemme over EUs handels- og samarbeidsavtale med Ukraina. Avtalen er kun gyldig hvis den godkjennes av alle medlemslandene i EU. Det vil si at Nederland kan stikke kjepper i hjulene for avtalen. Det spekuleres i at folk vil kunne stemme nei for å protestere mot et upopulært EU.

De tre partiene Partiet for frihet (PVV), det sosialistiske SP og Partiet for dyrene er imot avtalen. Resten av de politiske partiene i Nederland er for.

Folkeavstemningen i Nederland er kun rådgivende. Statsminister Mark Rutte vet ikke hvordan han skal forholde seg hvis han får flertallet mot seg.

Er det dette som kalles demokratisk sinnelag i Europa?

I prinsippet kan et stort flertall si at de tar en ny diskusjon, men at de lar konklusjonen bli den samme.

Problemet er at det vil gi inntrykk av at man ikke tar velgerne på alvor. SP-leder Emile Roemer har allerede sagt at han ser frem til neste valgkamp dersom flertallet blir oversett.

Statsminister Mark Rutte vil ikke si hvordan han vil takle å få flertallet mot seg.

Aftenposten