Illustrasjonsfoto fra Oslo

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber norske kommuner bosette rundt 5.000 flyktninger i 2020. Over halvparten er overføringsflyktninger.

De 5.000 skal fordeles til kommuner etter kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet, med mål om å bosette flyktningene spredt.

– Regjeringens integreringsstrategi setter klare mål for bosetting og integrering av flyktninger. Den solide innsatsen fra kommuner over hele landet kan bidra positivt til at vi når disse målene, sier fungerende direktør Halwan Ibrahim i IMDi.

I strategien sin legger regjeringen vekt på blant annet flyktningenes mulighet til å få arbeid eller utdanning i regionen og kommunens integreringsresultater over tid.

– Vi må ha høye ambisjoner framover og jobbe målrettet for å oppnå gode resultater i bosettings- og integreringsarbeidet, sier Ibrahim.

I fjor bosatte norske kommuner rundt 5.000 flyktninger fra til sammen 44 land. Antallet har sunket kraftig siden 2017, 2016 og 2015, da det lå på henholdsvis 11.000, 15.000 og 11.000.

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂