Libe Rieber-Mohn. Foto: Twitter.

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bosatte 11.100 flyktninger rundt om i Norge i 2017. Det er 4.200 færre enn året før.

Totalt har nå 50.000 flyktninger fått nye hjem i Norge ved hjelp av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) de fem siste årene.

– Det er et godt samarbeid mellom Imdi og kommunene om bosetting av flyktninger, og det gir resultater. Vi bosetter raskere, og dermed går ventetiden og antall flyktninger i mottak ned. Nå må vi sørge for at flyktningene kommer i jobb og blir en del av lokalsamfunnet, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Imdi i en pressemelding.

I 2016 ble nærmere 15.300 flyktninger bosatt i Norge. Dermed var det i fjor en nedgang på 4.200 flyktninger som ble bosatt.

Direktoratsdirektøren oppfordrer kommunene til å opprettholde tilbudet til de bosatte flyktningene, til tross for at det nå kommer færre flyktninger til Norge enn tidligere.

– Det lønner seg å investere i integrering. Hvis flyktningene blir stående utenfor arbeidslivet, vil det merkes på flere av kommunens utgiftsposter. Vi vet også at situasjonen fort kan snu, og at bosettingsbehovet kan øke raskt. Da er det viktig at integreringstiltak og kompetanse er på plass, sier Libe Rieber-Mohn.

(©NTB)

 
 

Bestill Douglas Murrays bok fra Document Forlag her!