Raymond Johansen må passe seg. Han er i ferd med å bli en latterlig figur. Han tror svaret på problemene er å heve stemmen og si enda høyere at det er Oslo kommune eller staten som har sviktet ungdommen. Skal han kjøpe nye leiligheter til folk med syv barn?

Det gjelder å henlede oppmerksomheten mot sekundære årsaker til den stigende ungdomskriminaliteten i Oslo: Trangboddhet og fattigdom har vært sosialistenes måte å drive ansvarsfraskrivelse på  i lang tid.

Ved å skylde på sosioøkonomiske årsaker blir både ungdommene og politikerne uten skyld. Alt reduseres til et spørsmål om penger, og å hive penger etter problemene er sosialistene eksperter på.

Voksne mennesker hører selvmotsigelsene: På den ene siden sier leder for enhet øst i politiet, John Roger Lund, at ungdommene hater representantene for det offisielle systemet. I neste omgang tror han på at det vil lønne seg å være kamerat.

I påpekningen av sosioøkonomiske årsaker som de primære, ligger innebygget en tro på at de unge bare er misforstått og frustrerte. De blir ikke sett. Hvis de blir sett vil de bli positive til samfunnet igjen.

Alle som har bena på jorda forstår at problemene i Oslo-skolen og på gata ligger på et helt annet nivå.

En liten gruppe bestående av 151 ungdommer, eller 3 promille av alle Oslos ungdommer, er identifisert som gjengangere med fire eller flere straffbare forhold på rullebladet.

Disse står for hele 37 prosent av all registrert kriminalitet i denne aldersgruppa. Fattigdom, store familier, ustabile forhold hjemme og liten tiltro til offentlige institusjoner som politi og barnevern er blant det som kjennetegner denne gruppa.

På konferansen ble det blant annet fortalt om ungdom som måtte holde seg ute hele kvelden inntil småsøsknene hadde lagt seg. Selv sov de på en madrass i stua.

– Slike forhold gjør ungdommer sårbare for rekruttering til kriminelle miljøer, sier politiinspektør Janne Stømner til NTB.

– Det er de voksne som har skapt problemene. Vi må gjøre en jobb for disse ungdommene. Dette er vår ungdom, sier Raymond Johansen. (NTB)

Kanskje det nettopp er denne synes-synd-på-holdningen som er en av forklaringene på at problemene får eskalere? Hvis ungdommene ble møtt med større fasthet ville de i det minste ha respekt for politiet. Men da har ikke respekt for ledere som snakker som sosionomer.

Sårbarhets-pjattet har pågått i mange tiår og det blir mer og mer infantilt. Leder av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, Libe Rieber-Mohn var på radio igår og snakket om at skolene skulle ansette enda flere minoritetsrådgivere for å forebygge sosial tvang og ungdom som ble etterlatt i utlandet.

Hvordan skulle de forhindre det? Jo ved å bygge tillit, sa Rieber-Mohn.

Hvordan gjør man det, spurte journalisten.

-Ved å være kameratslig, svarte Rieber-Mohn.

Rieber-Mohn var en gang en politiker som kunne si vettuge ting. Nå serverte hun bare plattheter og tautologier, dvs selvreferende utsagn av typen: Vi skaper kameratslige forhold ved å være kameratslige.

Det er pinlig og flaut og høre på.

Oslos ungdommer, uansett hvor de kommer fra, fortjener bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!