Ordet realistisk er visst fleksibelt og avhengig av omstendighetene. IMDI mener nå at kommunene bør kunne bosette 18.000 neste år.

Det sitter 5.000 mottak og venter på utplassering. Dette tallet har vært en pekepinn om kapasiteten. Selv dette har IMDI slitt for å oppfylle. Nå mener IMDI at man kan mer enn tredoble antallet.

IMDi ber kommunene om å bosette 18.000 flyktninger og asylsøkere i 2016, noe som er 4.000 flere enn tidligere anslått. Det blir krevende, men er realistisk å få til, sier IMDi-direktøren.

Anslaget forteller at IMDI ikke tar smålige hensyn til realitetene, men mener at kommunene må klare det antallet som kommer.

En må anta at det kommunale selvstyre suspenderes og at det vedtas tvangslover.

Hva slags start får migrantene hvis de utplasseres på den måten, mot folks vilje?

Myndighetene begår feil på feil, og ignorerer alle varsellys.

 

http://www.nrk.no/nyheter/