Aftenpostens forside er shock-and-awe-behandling. Oppslaget er nøkternt og faktuelt, selv om tallene gir assosiasjoner til invasjon.

No need to worry.

 

 

Forside Aftenposten 2. oktober 2015 - Beregner 60.000 flyktninger innen utgangen av 2016.

 

Det er særlig siste setning: Lager kriseplan for langt flere, som «senker» leseren. Han/hun har allerede lært seg til å forstå at dette er kodespråk for understatement, både hva gjelder omfang og tidsperspektiv. Utgangen av 2016 kan bety «til våren» eller «innen sommeren».

Avisene og Jonas Gahr Støre fortsetter å riste regjeringen for ikke å ha vært forberedt, når de selv har pisket frem en stemning som sier at vi skal ta imot alle som kommer. Slikt sprer seg.

UDI-direktør Frode Forfang oppfører seg som om intet antall er for høyt. Det er ikke en gang et spørsmål.

Norge ligger etter Sverige i dimensjoner, men holdningen er «svensk»:

– Det vi gjør hele tiden nå, baserer seg på de anslagene som er nevnt, men også på anslag som kan ligge høyere enn det – og hvordan vi da kan få opp nødvendig kapasitet raskets mulig, sier Frode Forfang, UDI-direktør, til Aftenposten.

Migrantene er blitt en naturkraft man må bøye seg for.

Hvilken nasjon har tidligere i historien sagt at det er vær så god å komme hit og slå seg ned i landet. Vi stiller med servicetilbud og innkvartering.

Til forfulgte, ja. Men til folkevandring?

Demografi er skjebne, sier man i Danmark. De som kommer til Norge, blir fullverdige borgere. De blir «nordmenn». Har nordmenn tatt inn over seg hva det betyr? De nyankomne skal ikke bare ha sin del av budsjettkaken, de skal også kunne stemme ved neste kommunevalg.

Byråkrati søker makt, det ligger i dets natur. Migrantkrisen er en anledning til å suspendere brysomt folkestyre. Asyllobbyen har lenge krevd at kommunene skal overkjøres i bosettingsspørsmål. Det økte antallet kan sprenge alle rimelige grenser og tvinge frem en «unntakstilstand». Folkestyret suspenderes.

Samtidig varsler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) at de i slutten av oktober vil be landets kommuner om å bosette flere flyktninger enn de hittil har bedt om.

Imdi økte i august kravet om bosetting i kommunene til 14.000 i 2016. Svaret fra kommunene er så langt at de kan bosette 9000.

Politikken er suspendert. Politikk vil si at man kan velge. Men i asylpolitikken finnes det ingen valgfrihet. Man skal bare effektuere.

UDIs anslag er nå på 20.000–25.000 asylsøkere i 2015 og mer enn 30.000 i 2016.

I tillegg er det planlagt å hente 5000 kvoteflyktninger, i hovedsak syriske borgere, innen utgangen av 2016.

Ville det ikke vært naturlig å revurdere vedtaket om de 5.000 kvoteflyktningene i lys av tilstrømningen?
Har myndighetene større forpliktelse overfor migranter enn overfor landets egne borgere? Utelatelse av disse spørsmålene undergraver tilliten til myndigheter, partier og medier.
Forfang sier de forbereder seg på scenarier som er mye større enn i dag. De legger kriseplaner. Det står ingenting om at kapasiteten kan bli sprengt, at Norge ikke har plass eller råd.

– Det vi hele tiden jobber med, er scenarier hvor situasjonen blir mye mer akutt og dramatisk enn det vi ser for øyeblikket. Vi må ha tenkt igjennom hvordan det skal løses og hvilke ressurser vi trenger fra andre. Dette er noe vi jobber med, sier UDI-direktøren.

Ifølge Forfang har UDI tett samarbeid flere statlige myndigheter og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vi er nødt til å forberede en situasjon som kan være mye mer krevende enn i dag. Det gjør vi samtidig som vi håndterer dagens situasjon.

Statsminister Erna Solberg sier «de arbeider på spreng» for å kunne ta imot flere. Hvorfor ikke arbeide «på spreng» for å stanse tilstrømningen? I det minste sette dette på dagsordenen. I stedet har Norge identifisert seg med Tyskland og Angela Merkel. Det mangler bare at hun får fredsprisen.

– Vi arbeider på spreng, forsikret statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets trontaledebatt tirsdag.

Det innebærer blant annet at Regjeringen går ut over sine fullmakter og gir aksept for ekstraordinære bevilgninger, før Stortinget har sagt ja til pengebruken.

Folk står som tilskuere til sin egen skjebne. Det er ingen god følelse.