UDI-direktør Frode Forfang vil fjerne asylretten for å gi plass til et radikalt annerledes asylsystem i Europa. Det skriver Klassekampen i dag.
Frode Forfang foreslår i en kronikk i Aftenposten omfattende endringer i hvordan Europa skal ta imot flyktninger og asylsøkere. Han hevder at dagens system er dysfunksjonelt og paradoksalt. Han skriver at samtidig som vi holder oss med en grunnleggende asylrett, gjør de europeiske landene, Norge inkludert, «sitt ytterste for å hindre at flyktninger får mulighet til å ta del i asylretten, blant annet gjennom fysiske grensekontroller og et strengt visumregime».
Han sier til Klassekampen:

Det er i dag ikke mulig å ta seg til europeisk land på lovlig vis for å søke asyl der. Første når du er framme, melder asylretten seg med full tyngde. Det gir en del negative konsekvenser.

Forfang skisserer et alternativt system der Europa etablerer mer omfattende systemer for å vurdere og aktivt velge ut flyktninger før de legger ut på reise. Han ser for seg at de europeiske landene dermed kan ta imot flere hundre tusen flyktninger på kvote og fordele dem mellom seg, og han konkluderer:

I kombinasjon med omfattende hjelp til dem som blir igjen, ville et slikt system treffe bedre de reelle behovene og slik sett være mer rimelig og rettferdig.

Han aksepterer ifølge Klassekampen at han med det vil fjerne asylretten, noe han kommenterer slik:

Jeg tenker at du kan ikke gjøre det ene uten å gjøre det andre. Den automatiske retten til å søke asyl lar seg ikke kombinere med massive kvoteinntak av flyktninger. Hovedgrunnen til at de europeiske landene tar imot ingen eller svært få kvoteflyktninger i dag, er jo at det vil føre til flere asylsøkere i etterkant.

Det fremstår imidlertid som et paradoks at Forfang i det ene øyeblikket bekymrer seg for antall asylsøkere, når han i det andre øyeblikket ikke vil ta inn færre enn i dag, for han er klar på at «antall som får beskyttelse kan være like høyt og gjerne høyere enn i dag med et alternativt system». Og med dagens system har vi ingen kontroll overhodet. Avisen Vårt Land skriver for eksempel i dag at UDI forbereder seg på å ta imot alt fra 10 000 til 100 000 asylsøkere neste år, noe som viser det uholdbare i dagens debatt: Det er en total mangel på vilje til å tallfeste hvor mange flyktninger land i Europa skal ta imot. For det andre viser Forfang en grenseløs naivitet overfor de menneskene i utsatte områder som med hans system ikke får komme til Europa, men som gjerne ønsker seg hit. Hva får Forfang til å tro at disse ikke vil legge ut på flukt og spille på vår moralske forpliktelse overfor mennesker i nød? Er det realistisk å tro at Forfang vil si nei når det på nytt kommer bilder av døde barn? Vil han da si at disse ikke er en del av kvoten? For det er ingen ting som tyder på at Forfang vil stenge grensene, returnere flyktninger og dermed gjøre ulovlig innvandring umulig.
Men én ting er positivt med UDI-direktørens utspill: Han åpner for å diskutere den absolutte asylretten.

Frode Forfang