UDI-sjef Frode Forfang mener dagens asylsystem ikke er egnet for å håndtere den store flyktningestrømmen.

På et seminar i Oslo tirsdag sa de to utlendingsdirektørene fra Norge og Sverige at det trengs nytenking og gjennomgang av et system som er tilpasset en situasjon med langt færre asylsøkere, skriver Dagsavisen.

1.300 personer registrerte seg som asylsøkere hos Politiets utlendingsenhet (PU) forrige uke. Samme uke søkte 6.909 personer asyl i Sverige; 1.280 av dem var enslige, mindreårige asylsøkere.

Når året er omme vil Sverige ha tatt imot 100.000 asylsøkere, mens Norge venter å ta imot 20.000 Men Sveriges utlendingsdirektør Danielsson tar ikke ord som «akutt», «krise» eller at «kapasiteten er sprengt» i sin munn.

UDI-sjef Frode Forfang forbereder også Norge på store mengder flyktninger, og sier til Vårt Land at vi må ta høyde for opptil 5.000 flyktninger i uken.

Smart Club Råde

Tidligere Smart Club i Råde (7700 m2) ligger et drøyt steinkast unna Rygge flyplass og har lensmannskontoret tvers over veien.

Sveriges utlendingsdirektør Danielsson sier at «det handler om å ta imot! Det er handlingskraft som må til nå. Å ta imot syriaflyktningene er «a piece of cake» for Europa. Vi må finne felleseuropeiske løsninger med en rettferdig fordeling.»

UDI-direktør Frode Forfang peker på to kritiske flaskehalser i dagens asylsystem: Politiets registrering på Tøyen og bosetting i kommunene. Norske kommuner kan ikke nekte å bygge asylmottak, men de kan nekte å bosette flyktninger. Det har ført til at 5.000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse fremdeles bor på mottak.

I Sverige kan flyktningene selv velge hvilken kommune de vil bo i. Da går bosettingen raskere.

Til Dagsavisen spør Danielsson:

Jeg finner det helt unaturlig at noen skulle bestemme hvor jeg skal bo hen. Som dere hører, kommer jeg fra Skåne. Skulle jeg da ikke få lov til å bo i Stockholm.

At det fører til at det i byer som Södertälje er blitt vanlig med opptil tre-fire familier i leiligheter beregnet på én, sier Danielsson ikke noe om. Heller ikke at han opptrer som en politiker med utvidete fullmakter, synes å bry den svenske byråkraten. Men det kan nok være at det er noen i Stockholm som fortsatt mener det er en forskjell på folk fra Midtøsten og etniske svensker fra Skåne.

Hva vi skal gjøre med en stadig større strøm av emigranter fra andre steder enn Syria, sier byråkratene ingenting om. Passer de ikke inn i det moralske regnskapet?