Man trenger bare lese én artikkel for å miste tro og fremtidstro. Det er hva syrerne har gjennomgått. De mistet fremtidstroen. Nå er det nærmest som våre egne myndigheter, medier og politikere  mener vi bør likestilles og gjøre det samme.

Man får følelsen av en slags konvergens: Vi skal møte syrere og afghanere på halvveien.

Det politiske språket i Norge er tilpasset norske forhold. Norske journalister, i dette tilfellet Andreas Bakke Foss i Aftenposten, referer nyheter som sprenger Richters skala som om de ligger innenfor en vanlig norsk værvarsling.

«Vi rir han av».

Eller?

Ingenting ser ut til å gjøre inntrykk.

I det minste ikke på UDIs direktør Frode Forfang som mandag kunne fortelle at de planlegger å bygge brakkebyer rundt de store byene med plass til 3.000 migranter. Disse planene har de holdt på med en stund!

Aftenposten refererer som om det var snakk om campingplasser i en travel sesong som går over.

– Det vi tenker er å etablere leirer med anleggsbrakker med opptil 3000 beboere i samme leir. Vi ønsker å legge disse leirene i nær tilknytning til større byer fordi det krever en viss infrastruktur å kunne etablere så mange plasser på ett sted, sier Forfang.

Bakke Foss refererer nøkternt. Opplysningene kom frem på en pressekonferanse om den siste «utviklingen», slik har det vært mange av. Men brakkebyer er en foreløpig ny rekord.

Var det ingen som spurte om ansvar, myndighet, og hvordan Forfang trodde lokalbefolkningen vil reagere? Nada i Aftenposten.

– Vi snakker om opptil flere, sier han.

Flere brakkebyer med 3.000 rundt storbyene?

Vi har hørt om leirene i Libanon, Jordan og husker leirene for afghanere i Pakistan. Er det begynnelsen på tilsvarende «bosettinger» vi ser?

Kommunene har måttet overtales og presses til å bosette rekordmange i år. Nå legges det planer for et helt annet antall. Og Forfang sier de går ut for at kommunene skal få forberedt seg.

Forfang minner om en ny type byråkrat som kun kjenner lojalitet til jobben han er satt til, ikke til det folket som lønner ham.

Han sier de allerede har vært ute og sett på lokasjoner og håper på godt samarbeid!

– Vi har ikke gått i konkret dialog med noen kommuner ennå, men vi har begynt å se på konkrete steder som kan være aktuelle å bruke. Neste skritt blir dialog med de berørte kommunene, sier Forfang.

Dialog betyr diktat på det nye språket.

Hva med forsidene av avisene? Er det noen som har «Brakkeleire med 3.000 migranter rundt de store byene i Sør-Norge» på forsiden? Nei, det er ikke det.

Det er ikke bare migranstrømmen som er ute av kontroll. Det er også norske myndigheter. De er ved å innføre unntakstilstand for å ta imot migrantene, uansett hvor mange som kommer.

Arbeidet med brakkebyene vil begynne før jul!

Lenger nord vil man leie inn skip.

I Nord-Norge vil UDI nå vurdere å leie inn passasjerskip i tilknytning til havner. Forfang opplyste at UDI har jobbet med brakke- og skipsplanene en stund.

– Det tar noe tid å bestille slike ting og få det på plass. Det som kanskje vil gå raskest er løsninger med skip. Dette er ting som vi har jobbet med noen uker fordi vi så at asyltallene var på vei oppover og at vi var nødt til å jobbe med perspektiver som innebar mye høyere antall asylankomster enn det vi så for en måned siden, sier UDI-direktøren.

Syv av ti får bli. De skal bli nye landsmenn. De økonomiske omkostningene er bare en liten del av det man må begynne å omtale som en revolusjon.

Afghanere har nå detronisert syrere på førsteplassen, og det er unge menn som kommer. Når man kjenner forholdene i Afghanistan og kulturen der, er det noen som tror at det blir lett å integrere dem? Bistandsminister Solveig Horne snakker om opprettelse av integrasjonssentra.

Norge deltok ti år i krig i Afghanistan, et land vi burde vite ganske mye om. Mangel på kritiske spørsmål til at det kommer tusenvis av enslige afghanske menn til Norge, sier noe om at norske redaksjoner har sluttet å være kritisk presse og gått over til å være mikrofonstativ for godhetsindustrien.

I mens foregår det politiske spillet som før.

Det virker nesten som om Norge har det travelt med å bli som Sverige.

Rekker de det før Sverige bryter sammen?

Noen må huske hva som ble sagt og hva som ble gjort. Om en stund kommer «alle» til å late som de sa og gjorde noe helt annet.

brakkeby

Brakkeby på Hvalsmoen

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/UDI-Vil-bygge-brakkebyer-for-opptil-3000-asylsokere-i-Sor-Norge-8226797.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂