Moria-leiren brenner. Foto: Elias Marcou / REUTERS / NTB scanpix

Det er foreløpig uklart når Norge får til å hente 50 asylsøkere fra Hellas. Den viktigste grunnen er den kaotiske situasjonen på bakken.

– Det kan ta kort eller lang tid. Det er veldig vanskelig å si helt sikkert. Vi prøver så godt vi kan å ha oversikt, men akkurat nå er det litt uoversiktlig, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Onsdag ble det kjent at Justisdepartementet ber Utlendingsdirektoratet (UDI) sette i gang arbeidet med å hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge.

– Vi har sagt at de som skal komme til oss, må ha stor sannsynlighet for beskyttelse og dermed for å få bli i Norge. Vi ønsker derfor å ta imot sårbare barnefamilier fra Syria, sier Barstad.

Natten før det norske vedtaket ble kjent, brant store deler av den mye omtalte Moria-leiren opp. Natt til torsdag brøt det på nytt ut brann i leiren.

– Må avvikles

UDI vil nå gå i gang med den praktiske gjennomføringen av vedtaket. Det omfatter blant annet å ta kontakt med greske myndigheter og relevante organisasjoner som Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og EUs asylstøttekontor (EASO).

Kritikerne mener 50 asylsøkere er et altfor lavt antall, men Barstad minner om at Norge har gjort mye for å avhjelpe situasjonen i Hellas. Hun peker på et prosjekt for å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige, enslige kvinner med og uten barn og voldsutsatte kvinner i landet.

Hun peker samtidig på behovet for å få på plass et godt asylsystem i Hellas, hvor tusener av asylsøkere i flere år har oppholdt seg i overfylte leirer under elendige forhold.

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne føderasjonen (IFRC), Francesco Rocca, slår nå fast at leirene er en uholdbar løsning og må avvikles. Brannen i den overfylte Moria-leiren på Lesvos, som har huset over 12.500 asylsøkere, understreker viktigheten av snarest å avvikle leirene, mener han.

Bra at kommunene stiller opp

I regjeringsplattformen fra Granavollen var de fire partiene på borgerlig side enige om å «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger.» Samtidig het det at nivået samtidig må «sees i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer, herunder eventuell relokalisering fra EU».

Barstad bekrefter at de 50 asylsøkerne fra Hellas, vil gå inn i regnestykket over de 3.000 overføringsflyktningene Norge skal ta imot i år.

Allerede før brannene i Moria-leiren varslet over 125 norske kommuner at de var klare til å ta imot asylsøkere og flyktninger. Onsdag varslet Tromsø, Bergen, Trondheim, Oslo og Lillehammer at de er klare for å stille opp.

– Det er veldig bra at norske kommuner ønsker å ta imot og integrere de som kommer og skal få opphold. Men det kommer veldig mange, både de som søker på egen hånd og gjennom kvotesystemet, som bør ut i norske kommuner, sier Barstad.

 

Bestill Kent Andersens store klimabok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.