Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani har også tidligere sendt nye signaler. Det kan bli spennende å se hvor han ender. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, er godt fornøyd med regjeringens løsning på Moria-migrantene. Det er ikke SV. Redd Barna og Amnesty forsøker å gjøre gode miner til slett spill.

Løftene om å ta et uspesifisert antall til ikke nærmere fastsatt tid, på betingelse av at andre klarer å sy sammen en avtale, virker å være et dårlig skjult forsøk på å skyve problemet foran seg, for å slippe maset.

At Ap stiller seg bak i stedet for å angripe, er et tegn på at Ap vil distansere seg fra de som driver lobbyvirksomhet på autopilot. Empatien er ved å gå tom. Det er nok å bruke den på hjemme.

– Det er bra at det nå kommer en løsning fra regjeringen, sier Gharahkhani til NTB.

– Løsningen er god, fastholder han.

Gharahkhani har derimot ikke mye pent å si om prosessen. Han mener regjeringspartiene kunne ha løst saken for flere uker siden.

– Regjeringen trenger jo egentlig ikke komme til Stortinget for å inngå slike avtaler. Årsaken til at vi har fått denne usikkerheten, er at det har vært komplett kaos og uenighet internt i regjeringen, sier han.

Regjeringspartiene ble tirsdag enige om å hente ut asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas, men kun hvis minst åtte–ti andre europeiske land gjør det først.

Karin Andersen klarer ikke skjule sin skuffelse

SVs Karin Andersen reagerer kraftig på at regjeringspartiene har valgt en løsning i Moria-saken der utfallet bestemmes av hva andre land gjør.

– Det er bra at regjeringen nå sier den vil hjelpe, sier Andersen til NTB.

Hun er likevel kritisk til regjeringspartienes betingelse om at minst åtte–ti andre europeiske land må ha hentet ut asylsøkere fra Moria-leiren og andre leirer i Hellas før Norge gjør det samme.

– Nå er det mange europeiske land som har sagt ja. Hellas har bedt oss, EU har bedt oss, FN har bedt oss. Vi vet at det er krise i disse leirene, og vi vet at vi kan hjelpe. Så jeg må si at jeg er veldig skuffet over både regjeringen og over Venstre og KrF, sier Andersen.

SV-politikeren mener regjeringen i praksis legger beslutningen over i andre lands hender.

– Det må jeg si jeg mener er svakt, sier hun. (NTB)

Bastholm er klar over at de er blitt lurt

MDG-leder Une Bastholm kaller regjeringens Moria-løsning et «uforståelig kompromiss uten ryggrad».

– Dette sier verken om, når eller hvor mange barn Norge skal ta imot, sier hun til NTB.

Hun viser til at barna har behov for at Norge henter dem ut fra de overfylte leirene.

– Norge har høy kapasitet og vilje i kommunene til å ta imot dem. I tillegg vet vi at mange andre europeiske land har gjort vedtak om å ta imot barn, og at apparatet for både utvelgelse og evakuering er på plass i leiren, sier MDG-lederen. (NTB)

Amnesty – sent, men godt?

Amnesty International mener det er positivt at regjeringen har besluttet å hente sårbare barn og familier som er strandet i Moria-leiren og de greske øyene.

– Dette kommer sent, men godt, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty til NTB om regjeringens Moria-løsning som ble kjent tirsdag.

Regjeringspartiene er enige om å hente ut asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas, men kun hvis minst åtte–ti andre europeiske land gjør det først.

– Hellas har over lang tid tatt et stort ansvar alene, og innstendig bedt resten av Europa om å dele ansvaret med dem. Flere enn ti land har allerede besluttet å gjøre dette, sier Ekeløve-Slydal.

Hun sier greske myndigheter har bedt Norge om å ta imot 150 av de sårbare barna.

– Det burde være et minstetall for hvor mange Norge tar imot. Amnesty oppfordrer regjeringen til så raskt som mulig å starte arbeidet med å evakuere barna og de sårbare og dermed bli med i denne europeiske dugnaden, sier Ekeløve-Slydal. (NTB)

Redd Barna – det haster

Redd Barna er glad for at regjeringspartiene er enige om å hente asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas, men sier det haster for barna.

Regjeringen vil hente asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas, forutsatt at åtte–ti andre land gjør det samme.

– Det er positivt at regjeringen nå tar et steg videre. Men 14 europeiske land har allerede forpliktet seg, og vi har ikke tid til å vente på at de gjør alvor av sine løfter, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna til NTB.

– Det haster for barna, og dette må skje nå. Situasjonen i Moria og de andre leirene på de greske øyene er alvorlig. Barns grunnleggende rettigheter om å være trygg, lære og få nødvendig helsehjelp krenkes daglig, sier Lange.

Hun sier Redd Barna forventer at Norge henter et større antall barnefamilier og enslige mindreårige til landet.

– Norge har kapasitet til å bidra. Vi har tidligere god erfaring med å hente personer fra Hellas og Italia, og det kommer nå svært få asylsøkere til landet. I tillegg har vi sett at mange kommuner har signalisert at de er klare til å bosette asylsøkere, sier generalsekretæren. (NTB)

Ropstad – pyrros-seier?

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier vedtaket er en stor seier for partiet. Er det det? Trolig kommer det ikke ett eneste «barn» fra Moria, for det er såpass mange land det er snakk om at de aldri vil bli enige, akkurat som i 2015. Da kan Erna lene seg tilbake. Hun har kjøpt seg husfred og slipper å betale.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener partiet har fått en viktig seier internt i regjeringen med løsningen for asylsøkere fra Moria-leiren som ble klar tirsdag.

– KrF har fått gjennomslag for en løsning i Moria-saken i regjering. Regjeringen forplikter seg nå til å delta i en felleseuropeisk løsning som også innebærer at Norge vil hente barn og familier til Norge, sier Ropstad til NTB.

– Dette er et viktig seier for KrF i regjering, mener han.

Saken har skapt trøbbel internt i regjeringen, hvor KrF og Venstre har stått mot Høyre i langtrukne forhandlinger.

– Det er viktig at Europa i fellesskap stiller opp og Norge bidrar med midler for å hjelpe Hellas og blant annet oppretter et eget mottak for 300 enslige mindreårige asylsøkere, sier Ropstad. (NTB)

Grøvan

KrFs Hans Fredrik Grøvan later som avtalen er reell. NTBs oppsummering viser at den er et skuespill.

Regjeringens asylenighet inneholder ingen tall på hvor mange som skal hentes, eller når de skal være her, men de må oppfylle kriteriene for å få asyl.

– Det er viktig at vi henter de som tilhører den sårbare gruppen, samtidig som det er mennesker som kan få fast opphold i Norge og passere det norske asylsystemet. Det har vært viktig for oss, sånn at det ikke er folk vi må sende ut igjen, sier opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i Kristelig Folkeparti til NTB.

Han bekrefter at avtalen ikke inneholder noe antall på asylsøkere Norge skal hente og vil heller ikke si hvor mange som må komme for at KrF skal være fornøyd. (NTB)

Siv vil sko seg

Den som vil bruke avtalen til å sko seg politisk er Siv Jensen. Hun forlanger uttelling til høsten i budsjettforhandlingene:

– Vi er uenig i denne beslutningen. Jeg har varslet at når vi skal sette oss ned for å forhandle statsbudsjettet for 2021 til høsten, vil et av spørsmålene vi vil ta opp være å få tallet på 3.000 kvoteflyktninger kraftig redusert, sier hun.

– Vi kommer til å bruke vår forhandlingsposisjon i Stortinget framover til å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken og begrense mottaket av kvoteflyktninger og asylsøkere til Norge, fortsetter hun. (NTB)

Men hvis det ikke kommer noen, har hun da noe å slå i bordet med?

Avtalen innebærer at konsensus om å hente migranter til Norge er en saga blott. Nå dreier det seg om å manøvrere for å slippe å sitte med svarteper. KrF og V får et fikenblad og Erna får i pose og sekk. Taperne er godhetslobbyen. At Ap valgte å hopp av godhetstoget er en interessant fotnote.

 

 

 

 

 

 
Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.