I Moria-leiren i Hellas befinner det seg flere tusen migranter som vil til land som Norge. De fleste av dem er unge, afghanske menn.  

FN vil at Norge skal droppe alle de betingelser regjeringen har fått besluttet, og straks hente det man omtaler som sårbare barn og familier fra Moria-leiren i Hellas.

Norges betingelser gjør at ingen av Moria-barna vil bli hentet hit i løpet av 2020, ifølge FNs høykommissær for flyktninger, som ber regjeringen droppe kravene. Det er NTB som melder om saken, sent onsdag kveld.

– Om Norge fastholder sitt krav om at de andre landene skal hente alle flyktningene de har forpliktet seg til, før Norge starter sin egen prosess, vil ikke Norge hente sine første flyktninger før tidligst neste år, sier Phillipe Leclerc, som er Hellas-representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), til Klassekampen.

Regjeringspartienes avtale fra mai fastslår at Norge skal hente såkalte sårbare barn og familier fra leiren, forutsatt at «minst åtte-ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Det betyr at de andre landene må hente ut sin andel før Norge tar imot noen.

I alt har elleve land forpliktet seg til å ta imot til sammen 1.600 barn gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Tyskland, Luxembourg, Finland og Portugal har begynt å ta imot noen, mens flere land har varslet at det vil ta lengre tid. I Frankrike vil 50 barn tas imot i måneden fram til desember, og Leclerc ber Norge legge fra seg kravene.

– Ingen andre land har stilt lignende premisser, og vi ber derfor Norge om å bortfalle disse kravene, sier han.

Det er ennå ikke slik at det er FN som instruerer Norge i slike saker. Fortsatt er det opp til norske myndigheter å fatte beslutninger om hvor mange immigranter som skal tas inn i landet.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i justisdepartementet ønsker foreløpig ikke å føye seg etter FNs formaning. Hun mener Norge allerede gjør mye i denne saken.

Barstad opplyser at vårt land per i dag bidrar med store beløp til å bedre flyktningers levekår i Hellas, og viser til 600 millioner i EØS-midler til styrking av det greske asylsystemet og 395 millioner i ikke-øremerket støtte til UNHCR.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.