Jon Helgheim (FrP) tordner mot Høyre – igjen. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Fremskrittspartiet

Frontene mellom deler av FrP og Høyre er skarpere enn på lang tid, ikke minst på grunn av Moria-saken. Nå anklager FrPs Jon Helgheim Høyre for  hjerterå politikk og manglende ryggrad. Dette smaker ikke akkurat av godt samarbeidsklima mellom de to partiene fremover.

Regjeringens nylige vedtak om å hente inn et antall migranter fra Moria-leiren på visse vilkår, ble  møtt med sterk motstand fra FrP.

Vedtaket innebærer at Norge skal hente slike migranter når 8-10 andre, europeiske land gjør det samme. Slik omtaler VG vedtaket:

«Statssekretær Hilde Barstad (H) i justis- og beredskapsdepartementet sier til VG torsdag at regjeringen hele tiden ønsket en bred europeisk løsning, og at de nå konkretiserer hva de mener med akkurat det.

Forutsatt at minst 8–10 andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen med stor sannsynlighet bidra og hente sårbare barn og familier for opphold fra leirene i Hellas”, sier Barstad, ifølge VG .

Det vil si at det ikke kommer noen migranter fra Moria til Norge med det første, og heller ikke antallet er endelig avgjort. Det får store deler av «innvandringslobbyen» i Norge til å reagere med sinne. De ville aller helst hatt flest mulig «sårbare barn» til Norge så fort som mulig, helst i morgen. Den innvandringsvennlige avisen Utrop er et eksempel på dette ståstedet.

Andre igjen er oppgitt av helt andre grunner.

For FrP og Jon Helgheim er det ikke antallet migranter og tidspunktet for hentingen av dem, som er kritikkverdig. Det man reagerer på, er at regjeringen har gitt etter for press fra høylytte aktivistgrupper om å prioritere mennesker fra akkurat denne leiren. De mener andre har større behov.

I et innlegg på Facebook i pinsen går Helgheim til et temmelig krasst angrep på den politikken regjeringen har viser frem. Hans poeng er at regjeringen med Høyre i spissen velger migranter fra Moria, fremfor mennesker fra leire andre steder i verden.Han mener det finnes mange mennesker i ulike leire, med et et bedre dokumentert og mer avklart beskyttelsesbehov :

«Høyre, KrF og Venstres Moria-plan er hjerterå. Regjeringen skal nemlig hente én kvoteflyktning mindre for hver asylsøker de henter fra Hellas», skriver Helgheim.

Han påpeker at det totale antallet som skal hentes, ikke økes. Men med dette vedtaket skyves andre, og trolig mer trengende mennesker ut av køen, til fordel for dem som oppholder seg i Moria. For det er nemlig Moria-beboerne og ingen andre det aller meste har dreid seg om i norsk offentlighet i den senere tid. Mennesker i nød er lik mennesker som oppholder seg i Moria-leiren.

Mer trengende og nødlidende i andre leire og andre land synes glemt.

For Helgheim og andre som er skeptiske til denne prioriteringen, er det et poeng at hovedvekten av dem som befinner seg i Moria, er afghanske, unge menn med til dels svært diskutabelt behov for beskyttelse.  Avisen Vårt Land beskrev dette nokså klart i en artikkel (betalingsmur) med overskriften

«Moria–barna er gutar frå Afghanistan»

Helgheim presiserer:

«Det er riktig at de som er i Hellas (Moria-leiren) ikke har det bra, men de som nå skal fratas hjelpen har det verre! De har bare ikke noen som gråter for seg på TV», skriver han.

Ifølge Helgheim er det i utgangspunktet lite optimalt å hente noen i det hele tatt:

«Man kan mene mye om å bosette kvoteflyktninger, FrP mener det hadde vært langt bedre å hjelpe langt flere i nærområdene.»

Skal man først ta noen inn i Norge, mener han det i hvert fall bør være dem som trenger det aller mest, og ikke en gruppe ungdommer Afghanistan på jakt etter et bedre liv i vesten. Han hevder Norge i stedet bør prioritere godkjente kvoteflyktninger:

«…kvoteflyktninger er i alle fall personer vi vet har et beskyttelsesbehov. De må nå vike for unge menn fra Afghanistan.»

Det føres etter Helgheims syn en form for politikk det er all grunn til å være kritisk til. Man mener mennesker blir ofre på grunn av dette:

«Slik blir det når politisk spill og symbolpolitikk er viktigere enn å hjelpe. Noen lider nå på grunn av Høyres manglende ryggrad», avslutter Helgheim.

Slike ikke akkurat diplomatiske utspill vitner om at samarbeidsklimaet mellom de to partier nærmest er i fritt fall etter regjeringssplittelsen. Det vil kreve mye godt og smart diplomati for å stable på bena et nytt samarbeidsprosjekt mellom disse to grupperingene.

 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.