Innenriks

Under en pressekonferanse som begynte like etter klokken 15, sier UDI-sjef Frode Forfang at tilstrømningen til asylsøkere i Norge fortsatt er økende, og at både dyre akuttløsninger i fanget på uforberedte lokalsamfunn og planlegging av brakkebyer på opptil 3.000 asylsøkere utenfor de store norske byene, vil bli uunngåelige. Skip vil også bli brukt.

frode-forfang-udi
Frode Forfang

De foreløpige tallene for sist uke er 2.365 asylsøkere til Norge, mens månedstallene for oktober er på ca. 8.800. Forfang sier at hans etat egentlig ikke har peiling på hvor mange som vil komme i den nærmeste fremtid, blant annet fordi «det skjer så mye politisk».