Nytt

Erlend Wiborg fra Frp er lei av dobbelkommunikasjon fra Jonas Gahr Støre og Ap. Fremskrittspartiet har vært det eneste partiet på Stortinget som ønsker å forby nikab og burka i det offentlige rom. De fremmet forslag om dette i 2013, men ble nedstemt.

v2-p4-burqas-2

Nei, ikke Midtøsten, men Luton i Storbritannia. Luton er hjembyen til Tommy Robinson. EDL oppsto fra gruppen «United Peoples of Luton».

I sommer ble det klart at Frankrikes nikab- og burkaforbud ikke bryter med menneskerettighetene etter en domsavgjørelse i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Da Stortinget avviste et slikt forbud i 2013, var hovedargumentet at Norge risikerte å bli dømt i EMD: Nå er det argumentet borte. Jeg mener vi må ta en ny diskusjon om et mulig lovforbud etter dette, sa Jan Bøhler, Aps storbypolitiske talsmann, til VG.

Fremskrittspartiet mener at Ap bør endre sitt standpunkt etter EMD-dommen:

– Støre har dobbeltkommunisert. Ap har stemt i mot, men i VG i juli uttalte han at det godt kunne hende at Ap var for, at de måtte vurdere dette nærmere. Nå har det gått et halvt år. Derfor fremmer jeg en interpellasjon der jeg krever at Ap tar stilling til forslaget vårt, sier Frp-politikeren.

Erlend-Wiborg-portrett-2-239x300

 Erlend Wiborg vil ha forbud og setter Ap under press.

Støre opplyste til VG i juli i år:

– Arbeiderpartiet ser ikke behov for å fremme et lovforslag om å forby heldekkende plagg, men vil se på saken dersom regjeringen velger å fremme et forslag.

Støre uttalte i 2010 at burkadebatten ødelegger fordi den berører bare en liten del av innvandrerbefolkningen. Her har han misforstått. Burka berører alle som utsettes for det, også andre passasjerer med boblejakke og lue på T-banen.  

Ap har vært delt i synet på burka og nikab. Lise Christoffersen var innvandringspolitisk talskvinne i 2010 og var helt klart for et forbud:

– Niqab og burka hindrer vår jobb med likestilling. De damene som går med dette er uintegrerbare. Identiteten deres er borte. De er ingen. De kan ikke fungere på en arbeidsplass når man ikke kan se verken ansiktet deres eller mimikken når de prater.

Hun er ikke lenger innvandringspolitisk talsperson for Ap. For tiden er det Eirik Sivertsen som har den funksjonen.

Eirik Sivertsen sier i et intervju med NRK idag i Politisk Kvarter:

– Vi mener fremdeles at folk i utgangspunktet kan få kle seg i hva de vil, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson.

Sivertsen sier videre at Frps argumenter foreløpig ikke har endret Aps oppfatning, men at de er villige til å endre standpunkt.

– Vi vil gå inn i forslaget og se på argumentene, og hvis de argumentene er gode nok for å endre standpunkt, så vil vi jo endre standpunkt, sier Sivertsen.

NRK legger til:

Det store flertallet muslimske kvinner i Norge bruker verken burka eller nikab. Ingen vet hvor mange det gjelder, men det rapporteres om økende salg av plagget og forskere har observert at flere enn tidligere velger å dekke til ansiktet når de forlater hjemmet.

Ja, til det kan vi garantere at det ikke vil bli færre uten et forbud. Om ikke annet så bør det forbys av sikkerhetsmessige hensyn. I andre land ser vi at hvem som helst kan ikle seg en burka og begå ran og mord.

Hvis hovedargumentet for burka er at «folk skal kunne kle seg som de vil» så burde debatten være raskt overstått. Her aner man uviljen mot å «uhøflig» blande seg, misforstått respekt for religiøs undertrykkelse og behovet for å være flinke og tolerante. Legg så til at muslimer utgjør en stadig større velgermasse for Ap, og selv om mange av disse heller ikke liker burka, så vil de fremdeles anse et forbud som et negativt tegn og et «angrep» på dem som gruppe.

På den forbudssiden har vi argumenter som: landets- og innbyggernes sikkerhet, likestilling, integrering, hemmende for normalt arbeid og normal sosial funksjon i samfunnet samt dårlige signaler som gis til neste generasjon.  

Det er enklere å forby det nå før det utvikler seg til å bli et problem med mange unge burkakvinner som vil ha «rett» til å bli annenrangs, usynlige (men allikevel svært synlige!) borgere uten håp om komme seg ut i friluft igjen.

«Nip it in the bud», som hageglade briter ville sagt.

Nipping%20it%20in%20the%20bud1

VG