Nytt

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil at unge, enslige asylsøkere skal gjennom en sårbarhetsvurdering før de eventuelt returneres til Afghanistan.

Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

– Ap kommer til å fremme forslag om dette i Stortinget tirsdag, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det vil gjelde mange av de såkalte oktoberbarna, mindreårige, enslige asylsøkere som har fått midlertidig opphold fram til de fyller 18, og som nå skal sendes tilbake til Afghanistan, men ikke nødvendigvis alle eller bare disse, presiserer han.

Støre sier bakgrunnen er den store økningen i antallet mindreårige asylsøkere som har fått innvilget midlertidig opphold siden det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje. Derfor ønsker vi at alle vedtak som er gjort i denne perioden knyttet til denne gruppen, skal stilles i bero og gjennomgås på nytt, sier Støre.

– Ekstra sårbare

– Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt. Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.

Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt.

– Men for denne gruppen, 16 til 18 år, så ønsker vi nå å innføre egne sårbarhetskriterier.

– Fremdeles strengt

Støre er ikke redd for at forslaget kan føre til økt tilstrømming av enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

– Dette endrer ikke på det grunnleggende spørsmålet om du har rett til beskyttelse når du kommer til Norge. Med dette er vi fortsatt på den strenge siden i Europa. Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat, sier Støre.

Ap varsler samtidig at de verken vil støtte SVs to nye asylforslag eller Venstres forslag når disse skal behandles tirsdag.

SV-støtte

SVs Lars Haltbrekken opplyser til Adresseavisen at forslaget ikke er partiets primære standpunkt, som er umiddelbar, midlertidig stans i returer. Likevel støtter SV Aps forslag.

– Det er ingen tvil om at demonstrasjonene i Trondheim har klart å bevege Ap et skritt i riktig retning. Det er bra, det viser at det nytter. Nå må vi slåss videre, for dette er ikke godt nok, sier Haltbrekken.

Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni avviser ikke forslaget. Sp har flertall med Høyre og Frp på Stortinget.

– Vi vil ta stilling til dette etter klokken 9 tirsdag når alle forslag er framlagt, skriver Greni i en SMS til avisen.