Arbeiderpartiet vil så snart som mulig ta opp kampen for at færre asylbarn skal få midlertidig opphold i Norge.

– Når vi nå starter jobben med den neste stortingsperioden, er dette en av de første tingene vi kommer til å ta tak i, sier Aps innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås til VG.

Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år. De aller fleste i denne gruppen er unge afghanere.

Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Ap-kompromiss

Ap-landsmøtet vedtok i fjor at praksisen for denne gruppen asylsøkere måtte endres, slik at flere fikk bli i Norge. Kravet fra flere fylkeslag om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, ble avvist.

I Aps landsmøtevedtak heter det at det innenfor dagens lovgiving er «behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen».

Videre skal det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, inngå «en vurdering av sårbarhetskriterier» som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.

Vedtaket var et kompromiss som ble vedtatt uten innvendinger av landsmøtet Vedtaket åpner ikke for noen lov- eller regelendring, men krever at dagens regler praktiseres på en annerledes måte. Vedtaket var i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring om ikke å gjøre noe med regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.

– Tydeliggjøring

I dag er det 302 ungdommer på norske mottak som venter på å bli sendt ut av landet når de blir 18 år.

Lauvås sier Ap ønsker å tydeliggjøre reglene om hvilke kriterier som skal legges til grunn i sakene som behandles.

– Ap kommer til å jobbe fram et forslag, og vi skal levere det så snart som mulig, sier han.

KrF, Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂