Nytt

Listhaug refser Ap for å bøye av når det kommer press fra ulike interessegrupper som vil ha åpnere grenser.

Ap vingler videre i asylpolitikken: Partiet sikret regjeringen flertall for å gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å få opphold i Norge, men nå snur partiet og foreslår et sårbarhetskriterium som skal gi flere opphold, skriver VG.

Arbeiderpartiet var med på å sikre regjeringen flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt. Etterpå har antall enslige mindreårige som får midlertidig opphold i Norge økt kraftig.

For kraftig, synes Arbeiderpartiet nå. Partiets stortingsgruppe vedtok onsdag å fremme et eget forslag om å innføre et sårbarhetskriterium slik at færre asylungdommer bare får midlertidig opphold i Norge.

– Da rimelighetsvilkåret ble fjernet i lovverket, informerte ikke regjeringen om at det ville føre til økning i midlertidighet. Flere stiller nå spørsmål ved UDIs behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Derfor må gjøres en sårbarhetsvurdering i saksbehandlingen. Det vil overraske meg om ikke flere vil komme innunder ordningen og får bli i Norge, sier Aps Rigmor Aaserud til VG.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug kaller Aps forslag en liberalisering:

– Arbeiderpartiet har vinglet frem og tilbake i innvandringspolitikken i over to år. Ap innførte regelverket om midlertidig opphold i 2009 for å gjøre Norge mindre attraktivt for enslige mindreårige asylsøkere. De var med på asylforlik i 2015 og 2016, men nå vil de altså myke opp. Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier hun til VG.

Listhaug er skuffet over at Ap «ikke greier å holde stø kurs», og anklager partiet for å bøye av når det kommer press fra ulike interessegrupper som vil ha åpnere grenser.

– Skal vi ta vare på velferdsmodellen vår og sikre at den er bærekraftig, og ta vare på våre verdier i et langsiktig perspektiv, må innvandringen kraftig ned i årene som kommer. Ap sørger for det motsatte dessverre også i denne saken.

Rigmor Aaserud avviser at Ap med sitt forslag vil liberalisere asylforliket.

 

VG: Ap vil bremse retur av mindreårige afghanere