Nytt

Rigmor Aasrud, Aps innvandringspolitiske talsperson, kritiserer Listhaug for å spørre hvordan hun skal tolke det nye vedtaket.

Ap har ingen forståelse for at Sylvi Listhaug sendte en liste med spørsmål om hvordan vedtaket om returstans for unge asylsøkere skal forstås.

Listhaug sendte 26 spørsmål til partiene som utgjorde flertallet da Stortinget vedtok returstoppen for enslige mindreårige asylsøkere. Hun mener det er uklart hva Stortinget vedtok og hvordan det skal praktiseres.

Arbeiderpartiet er provosert:

– Det er veldig uvanlig at statsråden har gjort dette. Jeg vil ikke mistenke statsråden for å drive med spill, så da må det være at hun er usikker på arbeidsoppgavene sine, når hun ikke greier å tolke dette vedtaket, sier Rigmor Aasrud, som er talsperson for Aps innvandringspolitikk, til VG.

Aasrud mener brevet er helt unødvendig.

 

Rundt 220 såkalte asylbarn skal trolig få sine saker behandlet på nytt etter at AP fikk flertall for sitt hasteforslag om å stoppe returene for enslige mindreårige som egentlig skulle ut av Norge når de fyller 18 år.

Listhaug har påpekt at det er svært uklart hvordan vedtaket skal gjennomføres og kalte saksbehandlingen «totalt uforsvarlig».

– Dette blir svært vanskelig å følge opp, for vedtaket ble fattet på sviktende grunnlag, sa statsråden i november.

– Uklarhetene vi har avdekket må avklares, sa hun til VG mandag.

Listhaug praktiserte regelverket strengere enn det Stortinget la opp til etter lovendringen i fjor, mente Ap. Da økte antallet midlertidige tillatelser kraftig, og Ap kritiserte Listhaug kraftig for den strenge praksisen.

Likevel kritiserer Ap nå Listhaug for å spørre hvordan hun skal tolke det nye vedtaket.

Aasrud forstår ikke problemstillingen:

– Vedtaket vårt er ganske tydelig. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere som har fått behandlet saken sin etter 1. oktober 2016 og har blitt henvist til internflukt. De skal få saken sin behandlet etter nye sårbarhetskriterier.

VGs reporter henviser til at det «skal ha betydning» om søkeren ikke har omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser. Hvor mye betydning? Bitte litt vekt eller avgjørende vekt? Det kan jo slå ut helt forskjellig. Dere mener det skal være opp til Sylvi Listhaug å tolke hvor strengt dette skal bli?

– Det er sånn som statsråder forholde seg til sånne saker, løpende, svarer Aasrud.

– Hva betyr det?

– At statsråden er statsråd og statsråden har et ansvar for å følge opp Stortingets vedtak. Det er mange spørsmål i det brevet som er ganske spesielle, sier Aasrud til VG.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!