Sylvi Listhaug (Frp) avviser at politisk spill og trenering ligger bak den lange tiden det har tatt å få iverksatt Stortingets vedtak om «oktoberbarna».

– Jeg må si jeg er litt forundret over kritikken, sier innvandrings- og integreringsministeren til NTB.

Blant dem som har kritisert Listhaugs fremgangsmåte, er Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

Brukte én måned på brev

14. november vedtok stortingsflertallet, mot Høyres og Frps stemmer, ny behandling av søknadene til noen av de enslige mindreårige asylsøkerne som ellers hadde måttet forlate Norge når de fyller 18 år.

Mandag, nesten én måned senere, sendte Listhaug brev til partiene med 26 spørsmål om hvordan vedtaket skal tolkes og praktiseres.

Grunnen til at det har tatt så lang tid, er at Stortinget ikke gjorde det nødvendige forarbeidet i forkant av vedtaket, mener Listhaug.

– Det måtte da gjøres i etterkant. Det er mange spørsmål som må gjennomgås. Dette er jo finjuss, sier hun.

– Vedtaket er tydelig

Aaserud mener på sin side at vedtaket er tydelig og sier til VG tirsdag at brevet tyder på at Listhaug ikke vet hvordan hun skal gjøre jobben sin.

– Vedtaket gjelder enslige mindreårige asylsøkere som har fått behandlet saken sin etter 1. oktober 2016 og har blitt henvist til internflukt. De skal få saken sin behandlet etter nye sårbarhetskriterier, sier hun.

– Det finnes ingen merknader som kan fortelle meg hvem som skal omfattes av vedtaket og hvordan det skal fortolkes. Det eneste jeg er opptatt av, er å gjennomføre Stortingets vedtak på en best mulig måte, repliserer Listhaug.

Får ikke svar

Brevet inneholder ikke bare spørsmål, men også forslag om hvordan vedtaket skal gjennomføres, understreker statsråden.

Dersom hun ikke får svar innen fristen 5. januar, regner hun med at Stortinget er enig i hennes tolkninger. Først da blir arbeidet med å iverksette vedtaket satt i gang.

Redd Barna ba tirsdag Ap og resten av opposisjonen svare Listhaug for å få fortgang i prosessen.

– Nå må man legge bort det politiske spillet. Hensynet til ungdommene må gå foran, sier seksjonsleder Thale Skybak til NTB.

Samme dag sendte de parlamentariske lederne i opposisjonspartiene et brev til statsråden, men uten å svare på hennes spørsmål. Det kan hun heller ikke vente seg.

– Samtlige opposisjonspartier på Stortinget har en klar beskjed til Sylvi Listhaug, og til Erna Solberg: Listhaug er statsråd og har ansvar for å følge opp Stortingets vedtak. Om hun har vanskeligheter med det, får hun overlate jobben til en annen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Midlertidig opphold?

Et av spørsmålene i brevet handler om hva Stortinget legger i «midlertidig opphold».

– Er det et begrep du lurer på?

– Ja, det er en av de tingene jeg har bedt om tilbakemelding på, sier Listhaug, som avviser at hun driver et politisk spill om saken.

– For meg handler dette om å følge opp Stortingets vedtak på en best mulig måte, sier hun.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!