Sylvi Listhaug mener at Stortinget må avklare 26 punkter om hvordan stopp i Afghanistan-returene skal løses. Listen kan bli enda lengre.

Listhaug har påpekt at det er svært uklart hvordan vedtaket skal gjennomføres og kalte saksbehandlingen «totalt uforsvarlig».

– Stortingets vedtak reiser en rekke spørsmål som må avklares, skriver Listhaug i et brev til de parlamentariske lederne i Ap, SV, Sp, KrF, MDG og Rødt som VG har fått tilgang til.

I brevet lister hun opp hele 26 konkrete spørsmål til vedtaket om de såkalte oktoberbarna og antyder at det kan bli aktuelt å stille enda flere spørsmål etter hvert. Det var 14. november at stortingsflertallet, mot Høyres og Frps stemmer, vedtok returstans for noen av de enslige mindreårige asylsøkerne som ellers hadde måttet forlate Norge når de fyller 18 år.

– Det er flere løse tråder i etterkant av Stortingets vedtak. Vedtaket er fattet over bordet helt uten utredning, skriver Listhaug i en sms til VG.

– Vedtakene som er fattet, kan tolkes på mange ulike vis. Partiene som stemte for dette, må fortelle i klartekst hva de mener, sa innvandringsministeren til NTB da temaet var oppe i Stortingets spørretime for et par uker siden.

Allerede da listet hun opp en rekke spørsmål til vedtaket:

Må det endringer til i forskrift, instruks eller begge deler? Hva skal endringene bestå i? Hvilke saker omfattes av retten til ny vurdering? Skal UDI eller UNE foreta denne vurderingen? Hvordan skal saker knyttet til personer som allerede oppholder seg i utlandet, vurderes? Skal det gis fritt rettsråd? Hvilke tidspunkt skal den nye vurderingen ta utgangspunkt i?

Innvandrings- og integreringsministeren ber om at partiene svarer innen 5. janaur.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.