Innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) har en mengde spørsmål til Stortingets vedtak om oktoberbarna. Når og hvordan det skal følges opp, er helt i det blå.

– Vedtakene som er fattet, kan tolkes på mange ulike vis. Partiene som stemte for dette, må fortelle i klartekst hva de mener, sier Listhaug.

I Stortingets spørretime onsdag slo hun fast at saken er høyt prioritert, men hun kunne ikke gi et svar på når regjeringen er ferdig med arbeidet. Til dét er det for mange løse tråder i øyeblikket, framholdt hun.

14. november fattet Stortinget, mot Høyres og FrPs stemmer, et vedtak som blant annet innebærer at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandlet på nytt.

– Vi jobber nå med å gjøre den jobben som vi advarte Stortinget om at ikke var gjort på forhånd, nemlig å utrede konsekvensene av vedtaket og hvordan det skal utføres i praksis, sa Listhaug i sitt svar på spørsmålet fra KrFs Tore Storehaug.

Hun listet opp en rekke spørsmål til stortingsflertallet, om hvordan vedtaket om de såkalte oktoberbarna skal forstås:

Må det endringer til i forskrift, instruks eller begge deler? Hva skal endringene bestå i? Hvilke saker omfattes av retten til ny vurdering? Skal UDI eller UNE foreta denne vurderingen? Hvordan skal saker knyttet til personer som allerede oppholder seg i utlandet, vurderes? Skal det gis fritt rettsråd? Hvilke tidspunkt skal den nye vurderingen ta utgangspunkt i?

 

Kjøp Kent Andersens bok her! Finnes også som E-bok.