Medienes agenda når det gjelder de såkalte oktoberbarna ligger helt opp i dagen. Det kjøres kampanje-journalistikk for fulle mugger. NTB er mer diskret, men agendaen er tydelig, der også.

I morges sendte NTB ut en sitatsak fra Dagbladet med følgende tittel: «Måling: «Oktoberbarna» har bred støtte blant nordmenn».

Folk støtter altså «oktoberbarna». Det må vel bety at de støtter deres krav om å få bli i Norge? Og støtter de «asylbarna», er de per definisjon for en liberalisering av innvandringspolitikken. Det er den logiske følgen av at man ikke godtar norsk utlendingsforvaltnings praksis. Disse sakene er som kjent behandlet av UDI etter gjeldende regler vedtatt av Stortinget.

Men slik er det jo ikke. Folk har ikke blitt spurt om «barna» skal få bli. De har ikke engang blitt spurt om de støtter at søknadene skal vurderes på ny!

Teksten går slik:

«77 prosent sier seg meget eller ganske enige i at «oktoberbarna» og andre som omfattes av Stortingets asylvedtak skal få bli i Norge mens søknadene revurderes.

Det viser en meningsmåling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

– Denne målingen viser klart at det er bred støtte til at Stortinget satte ned foten for regjeringens håndtering av denne saken, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til avisen.»

77 prosent mener de skal få bli «mens søknadene revurderes». Vi tar tittelen en gang til: «Måling: «Oktoberbarna» har bred støtte blant nordmenn».

En forsiktig analyse er at det ikke er dekning i Dagbladet / Ipsos MMIs måling for NTBs tittel. Her er det trolig journalistens/redaksjonens ønsketenking som slår gjennom.

Det kan ikke bevises, selvsagt, men til og med i retten kan man dømmes på indisier – om de er sterke nok. Og sterke er de når det gjelder norske journalister og redaksjoner.

Det har vært forstemmende å se hvordan mediene har sklidd rundt i en pøl av «asylbarn»-føleri i høst. Ikke minst sett på bakgrunn av hvor grundig man kollektivt plumpet uti under den såkalte «flyktningekrisen» høsten for to år siden. Har man absolutt ingenting lært?

14. november fattet Stortinget, mot Høyres og Frps stemmer, et vedtak som blant annet innebærer at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandlet på nytt.

53 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer de er meget enige i at barna skal få bli i Norge mens søknadene behandles på nytt. 24 prosent svarer de er ganske enige, 7 prosent svarer at de er verken enig eller uenig. Samtidig svarer kun 5 prosent at de er litt uenige og 9 prosent at de er meget uenige. Kun 2 prosent svarte at de ikke vet.

Mot slutten av NTB-meldingen kommer det fram noen nyanser:

Respondentene er ikke spurt om de støtter at barna skal få søknadene sine behandlet på nytt. Det understreker innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp):

– Undersøkelsen spør ikke om folket ønsker liberaliseringer av asylpolitikken.

Alle som jobber i presse og media vet hva som skjer med NTB-meldinger, ikke minst korte sitatsaker som denne: De kuttes bakfra. Listhaugs kommentar står lagelig til for hugg.

Det er to korte avsnitt til:

Statsråden sier samtidig at hun også er enig i at de det gjelder skal bli i landet mens søknadene behandles.

– Det er helt ufornuftig å sende ut disse personene først, revurdere sakene deres, for så å hente dem tilbake om de får opphold, sier Listhaug.

Listhaug peker på det åpenbare: målingen er meningsløs. Synes du det er fornuftig å sende ut folk som ennå ikke har fått behandlet søknaden sin? Sånn at vi må hente dem tilbake igjen dersom de får den godkjent?

Det mest oppsiktsvekkende er vel heller at tallet ikke er høyere enn 77 prosent.

Folk er ikke spurt om de støtter det mest omstridte spørsmålet: om «oktoberbarna» og andre asylsøkerne skal få sakene revurdert i det hele tatt. Hvorfor spurte ikke Dagbladet/Ipsos MMI om det?

Var man redd for at folk ville gi feil svar?

«Undersøkelsen kan altså ikke leses som noen støtteerklæring til denne, kanskje mest omdiskuterte, delen av stortingsvedtaket,» skriver Dagbladet selv.

Det påpeker også Frp-statsråd Sylvi Listhaug:

– Undersøkelsen spør om de voksne mennene som kom da de var mindreårige bør få bli i Norge til sakene er vurdert på nytt. Det er selvsagt jeg også enig i. Det er helt ufornuftig å sende ut disse personene først, revurdere sakene deres, for så å hente dem tilbake om de får opphold. Undersøkelsen spør ikke om folket ønsker liberaliseringer i asylpolitikken, skriver Listhaug i en epost til Dagbladet.

Listhaug viser til en undersøkelse Dagbladet gjorde før valget:

– En tidligere undersøkelse Dagbladet gjorde like før valget viste at syv av ti ønsker like mange eller færre flyktninger og asylsøkere til Norge enn i 2016, som var et rekordlavt år i den forstand at det aldri har kommet færre asylsøkere til Norge, med unntak av i 2017 når tallene er enda lavere. Jeg tror folk flest har sett behovet for en streng og klar linje i asylpolitikken, spesielt etter 2015 da det kommer over 30 000 asylsøkere til Norge, skriver hun.

 

Dagbladet: Sju av ti støtter utsettelse for «oktoberbarna»