Nytt

Dett er tre av «asylbarna» Oslo Ap vil at skal få bli: Abdullah (18), Hamid (18), og Rohulla (18). Den angitte alderen er den de selv har oppgitt til norske myndigheter…

Arbeiderpartiets største lokallag krever at de såkalte oktoberbarna som skal returneres til Afghanistan, får sakene sine revurdert.

Forrige uke la SV, MDG og Rødt fram et forslag om midlertidig stans av alle returer til Afghanistan, men Ap avviste forslaget. Tirsdag kveld vedtok Oslo Ap enstemmig fem punkter som skal legges til grunn for arbeidet knyttet til den aktuelle asylpolitikken, skriver Dagsavisen.

– Jeg håper Stortingsgruppa tar signalene fra grasrota i denne saken. Vi mener Arbeiderpartiet må ta en grundig vurdering på dette, sier Agnes Viljugrein, leder i Oslo AUF, til avisen.

«Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan, skal returnering stoppes», heter det i vedtaket.

– Vi mener det har blitt reist såpass mye tvil om dette at utenriksministeren nå må komme på banen og dokumentere at det er sikkert å sende dem tilbake, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, til avisen.

– Dette er en forferdelig situasjon. Det er ca 130 barn. Det er ikke veldig mange, Norge har plass til å ta vare på dem, sier hun.

Dagsavisen spør om vedtaket representerer et brudd med Aps linje i asylpolitikken:

– Dette er ikke et skillespørsmål i asylpolitikken. Det handler om hvorvidt vi skal sende 130 barn til et land hvor det ikke er trygt, sier hun.

Oktoberbarna er enslige mindreårige asylsøkere som fikk midlertidig opphold fram til de fylte 18, og som nå når de blir myndige skal sendes tilbake til Afghanistan.

 

Oslo Arbeiderpartis vedtak:

En streng, rettferdig og human asylpolitikk

Oslo Arbeiderparti er opptatt av at Stortingsgruppa legger følgende punkter til grunn for det videre arbeidet knytta til den aktuelle asylpolitikken:

•       De enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan, også omtalt som Oktoberbarna, skal få sakene sine revurdert.
•       Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan, skal returnering stoppes fram til det er sikkert å returnere.
•       Ved returtilfeller av mindreårige skal hensynet til barnets beste, nettverk og sikkerhetssituasjonen i returlandet legges vekt på.
•       Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer. UNHCRs anbefalinger skal tillegges vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en forsvarlig situasjon for de som skal returneres.
•       Oslo Arbeiderparti forventer at stortingsgruppa samarbeider med opposisjonen for å danne et flertall som ivaretar landsmøtets klare forventning om å få ned bruken av midlertidighet til et absolutt minimum.

Dagsavisen: Oslo Ap: – Revurder sakene til oktoberbarna