Nytt

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim vil trosse asylforliket, liberalisere asylpolitikken og finne en «praktisk løsning» for å hjelpe «oktoberbarna».

Senterpartiet meldte onsdag at de ikke vil stemme for hasteforslaget fra SV om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan, men heller ta stilling til spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling.

De såkalte oktoberbarna har skapt uro i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Men Anne Beathe Tvinnereim sier til Klassekampen at det er «delte meninger i Sp om hva som er riktig», og nå sier hun at Norge må gjeninnføre det såkalte rimelighetskravet som Stortinget, med Sps støtte, fjernet i asylforliket i 2016.

– Det er ingen skam å snu. Vi må gjeninnføre rimelighetsvilkåret. Det er vel bare Norge og Australia som har fjernet det, sier hun.

Før Stortinget fjernet dette lovkravet, måtte det være «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt til trygge deler av hjemlandet.

Tvinnereim sier det samme som Ap; at fjerningen av rimelighetsvilkåret førte til at terskelen for retur for mindreårige med midlertidig opphold er blitt mye lavere. Hun ønsker i tillegg å finne en løsning for «oktoberbarna», de enslige mindreårige asylsøkerne som nå fyller 18 år og skal sendes tilbake til Afghanistan.

– Det haster for de barna det gjelder. Og jeg og mange med meg mener at vi må klare å finne avgrenset løsninger, uten at vi omkalfatrer alle prinsipper, sier nestlederen. Hun får støtte av AUF-leder Mani Hussaini.

– Det er ingen skam å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret. Alle andre europeisk land opererer med rimelighetsvilkår. Det er ingen grunn til å være bekymret for signaleffekten. Vi vil ikke bli mer liberale enn andre europeiske land. Vi vil bli mindre urettferdige, sier han.