Nytt

Innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni, sier partiet er innstilt på å endre praksisen knyttet til enslige mindreårige asylsøkere.

Samtidig bekrefter hun overfor Klassekampen at partiet ikke kommer til å snu i spørsmålet om midlertidig returstans.

– Signalet ved en midlertidig stans er en vesentlig utfordring i det her. Vi vil ikke være med på å bidra til at flere unge, som kanskje ikke har grunnlag for opphold, blir sendt på en unødvendig farefull ferd, sier hun.

Ifølge avisen åpner Greni derimot for å se på både gjeninnføringen av rimelighetsvilkåret, som Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim tok til orde for fredag, og å vedta Aps forslag om sårbarhetskriterier.

Partiets medlem i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe, ønsker å støtte Venstres forslag om umiddelbar stans i tvangsretur for asylsøkere som var barn da de kom til Norge. Stortinget skal stemme over forslaget tirsdag.

– Forslaget fra Venstre avgrenser det til å handle om disse ungdommene som var barn da de kom til Norge. Vi har en for streng praksis overfor disse ungdommene. Den er blant de strengeste i Europa, og den klarer ikke jeg å akseptere, sier hun.

Toppe legger til at hun føler seg trygg på at partiet vil gå inn for ordninger som vil få ned midlertidigheten.