Hittil i år er ti ungdommer som har hatt midlertidig opphold i Norge, blitt tvangsreturnert til Afghanistan. Seks av dem ble sendt ut i oktober.

Det viser tall fra Politiets utlendingsenhet.

De ti har hatt midlertidig opphold her i landet etter å ha søkt asyl da de var mindreårige. Men etter å ha fylt 18 år, ble de uttransportert til hjemlandet.

Til sammen er 201 personer tvangsreturnert til Afghanistan hittil i år. Det inkluderer voksne og barn. Norske myndigheter sender ikke tilbake enslige mindreårige asylsøkere, så barn som er sendt tilbake, har reist sammen med familien sin.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært vanskelig, likevel regner norske myndigheter det som trygt å sende flyktninger tilbake dit.

SV krever akutt stans

«Oktoberbarna» er 130 afghanske asylsøkere som kom til Norge i 2015. De fyller alle 18 i løpet av høsten, ifølge norske myndigheter, og mister dermed beskyttelsen de har hatt som mindreårige. De skal sendes tilbake til sitt krigsherjede hjemland, har utlendingsmyndighetene bestemt.

SV krever akutt stans i returer til Afghanistan, skriver VG. Partiet frykter at alle de afghanske ungdommene vil være ute av landet før Stortinget rekker å behandle om tilbakesendingene skal stoppes.

Onsdag gikk derfor partiets stortingsgruppe inn for et forslag om umiddelbar stans i utsendelsene. Forslaget skal rett til votering, noe som er uvanlig.

– Ja, men dette er en veldig uvanlig situasjon. Det er veldig dramatisk for asylsøkerne som risikerer å bli tvangsreturnert til Kabul, som regjeringen nekter å dokumentere hvordan de vet er trygt nok, sier stortingsrepresentant Karin Andersen til VG.

Rapport: Uoversiktlig sikkerhetssituasjon

Landinfo, organet som fôrer utlendingsmyndighetene med fakta om situasjonen i ulike land, har nylig publisert ferske rapporter om Kabul og det østlige Afghanistan.

Her heter det at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er flytende og uoversiktlig og at den kan endre seg raskt. Det påpekes at det er vanskelig å skaffe pålitelig informasjon om situasjonen utenfor Kabul, og at det med unntak av FN-operasjon UNAMA ikke finnes etterrettelige kilder som systematisk rapporterer om sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere.

Kabul peker seg ut med store lidelser for sivile det siste året. I Kabul provins har det vært en økning på 26 prosent i antall sivile ofre (drepte og skadde) første halvår 2017 sammenlignet med foregående år, ifølge rapporten.

Ber Søreide orientere

SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt la forrige uke fram et forslag om midlertidig stans av returer til Afghanistan, men forslaget ble avvist av Arbeiderpartiet. Tirsdag kveld gikk Arbeiderpartiets største lokallag, Oslo Ap, inn for at oktoberbarna skal får sakene sine revurdert, skrev Dagsavisen.

I vedtaket kreves det at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kommer til Stortinget for å orientere om sikkerhetssituasjonen i landet.

«Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan, skal returnering stoppes», heter det i vedtaket.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂