– Spørsmålet om det er trygt eller ikke å returnere, er blitt politisert i Norge, sier Karin Andersen. Hun mener nøkterne fakta må på bordet om sikkerhetssituasjonen.

SV fremmer tirsdag et hasteforslag i Stortinget om umiddelbar stans i tvangsreturer til Afghanistan for unge asylsøkere.

Bak forslaget som Stortinget blir bedt om å hastebehandle, står SV-politikerne Karin Andersen og Lars Haltbrekken, skriver ABC Nyheter.

Årsaken til at det haster, er at over 900 såkalte «oktoberbarn» – mindreårige, enslige asylsøkere som på papiret har fylt 18 år – nå skal sendes tilbake til Afghanistan. Til nå skal minst 400 av dem ha dratt fra asylmottakene og flyktet til en usikker tilværelse andre steder i Europa for ikke å bli returnert.

– Regjeringen snakker om at de har rømt, som om de har vært fengsla. Den riktige beskrivelsen er at de har flykta videre fordi det er farlig for dem her. Norge har jo en ekstrem politikk på dette området, sier Karin Andersen til ABC Nyheter.

– Frankrike lar til og med være å sende tilbake asylsøkere som etter Dublinavtalen kan tilbakesendes til Norge, fordi de regner Norge som for utrygt, legger hun til.

24. oktober fremmet SV sammen med Rødt og MDG et representantforslag om midlertidig stans i utsendelsene til Afghanistan inntil et uavhengig ekspertutvalg har vurdert saken. Forslaget er ennå ikke behandlet av Stortinget.

SV ønsker at den midlertidige stansen skal gjelde til oktoberforslaget er behandlet.

Andre partier jobber intenst internt for å finne ut av hvordan de skal stille seg til en hastebehandling, ifølge ABC Nyheter.

Hasteforslaget ble oversendt til Stortingets presidentskap torsdag i forrige uke.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂