Nytt

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk på et nederlag da Arbeiderpartiets stortingsgruppe mandag kveld diskuterte «oktoberbarna». Det ble et langt møte hvor mange ville ha ordet.

Gruppemøtet startet klokka 17 og var ikke ferdig før 19.15, etter en lang debatt.

– Ledelsen ble overkjørt i en strid som har pågått over lang tid, sier en kilde som var til stede på møtet til Dagbladet. Svært mange skal ha tatt ordet på møtet.

Dagbladet skriver at Arbeiderpartiet ønsker at vedtaket skal ha tilbakevirkende kraft, for dem som eventuelt har fått søknaden sin behandlet etter 1.oktober 2016 og som allerede er uttransportert til Afghanistan.

– Med innstrammingene vi nå legger opp til, så er dette et godt forslag som treffer de det skal treffe. Dette er ikke et «alle-skal-bli»-forslag. Vi skal fortsatt verne om asylinstituttet, og sørge for at de som har behov for opphold skal få bli, mens de som ikke oppfyller kravene skal returneres, sier innvandringspolitisk talsperson i Ap, Stein Erik Lauvås, til Dagbladet.

Lauvås sier at bakgrunnen for at partiet nå kommer med et nytt forslag er en betydelig økning i antallet mindreårige asylsøkere som har fått innvilget midlertidig opphold, siden Stortinget gikk inn for å fjerne rimelighetsvilkåret 1. oktober i fjor.

Godal fornøyd

Tidligere forsvarsminister og utenriksminister for Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Godal, har engasjert seg i asylpolitikken og mener Norge bør stanse Afghanistan-returene. Han sier til VG at han er godt fornøyd med endringene.

– Jeg har bare sett presseversjonene av dette, men er meget godt fornøyd med gjengivelsene i mediene. Nå må Ap selv få presentere ordlyden i morgen, men av det jeg kan se er jeg meget godt fornøyd, sier Godal.

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet kunngjør disse forslagene etter en turbulent tid med nok et asylopprør i partiet. Da det var asylopprør i vår, under partiets landsmøte, var det også den samme saken det handlet om: for mye midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

Mandag kveld la Støre ut denne meldingen på Facebook:

Arbeiderpartiets forslag

I. Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.

II. Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.

III. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt. Instruks GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene. Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.

IV. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, stilles i bero.