– Vedtaket blir svært vanskelig å følge opp, fordi det ble fattet på sviktende grunnlag, sa Listhaug til Stortinget onsdag.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) har en mengde spørsmål til Stortingets vedtak om «oktoberbarna». Når og hvordan det skal følges opp, er helt i det blå.

– Vedtakene som er fattet, kan tolkes på mange ulike vis. Partiene som stemte for dette, må fortelle i klartekst hva de mener, sier Listhaug.

I Stortingets spørretime onsdag kunne hun ikke gi et svar på når og på hvilken måte regjeringen vil følge opp bestillingen fra opposisjonen. Til dét er det for mange løse tråder, framholdt hun.

– Det er statsrådens ansvar å iverksette Stortingets vedtak, sier SVs Karin Andersen til NTB. Hun vil nå sende et brev til Listhaug der hun spør når statsråden akter å henvende seg med sine spørsmål til vedtaket.

– Vi må ha svar raskt for å rekke å behandle denne saken før jul, sier hun.

– Advarte

14. november fattet Stortinget, mot Høyres og FrPs stemmer, et vedtak som blant annet innebærer at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandlet på nytt.

– Vi jobber nå med å gjøre den jobben som vi advarte Stortinget om at ikke var gjort på forhånd, nemlig å utrede konsekvensene av vedtaket og hvordan det skal utføres i praksis, sa Listhaug i sitt svar på spørsmålet fra KrFs Tore Storehaug.

Hun listet opp en rekke spørsmål til stortingsflertallet, om hvordan vedtaket om de såkalte oktoberbarna skal forstås:

Må det endringer til i forskrift, instruks eller begge deler? Hva skal endringene bestå i? Hvilke saker omfattes av retten til ny vurdering? Skal UDI eller UNE foreta denne vurderingen? Hvordan skal saker knyttet til personer som allerede oppholder seg i utlandet, vurderes? Skal det gis fritt rettsråd? Hvilke tidspunkt skal den nye vurderingen ta utgangspunkt i?

Godt mottatt

SVs Karin Andersen gir Listhaug ros for det hun opplever som en viktig avklaring i onsdagens spørretime:

– Hun slo fast at Norge har et ansvar for disse menneskene, gjennom Dublinavtalen. Det er positivt og innebærer at de som flyktet videre fra Norge, kan komme tilbake igjen og få saken sin behandlet på nytt, sier Andersen.

– Vi kommer til å oppfylle Stortingets vedtak. Det innebærer at de som har vedtak fattet 1. oktober og er henvist til internflukt i Afghanistan, skal få sine saker vurdert på nytt, sier Listhaug til NTB. Hun bekrefter at dette også gjelder dem som ikke oppholder seg i Norge nå.

– Vi tar imot alle som vi har et ansvar for. Men de som ikke skal ha sakene behandlet på nytt og kommer tilbake til Norge, vil bli sendt tilbake på normal måte, sier hun.

Listhaug framholder at hun så raskt som mulig vil ta kontakt med partiene som står bak vedtaket om oktoberbarna og forhøre seg om departementets oppfatning av vedtaket er riktig forstått.

– Men dette blir svært vanskelig å følge opp, for vedtaket ble fattet på sviktende grunnlag, sier hun.