Nytt

Mazyar Keshvari (Frp) kom i dag med et utspill om en ny asylpolitikk. De negative reaksjonene kom umiddelbart.

Kritikerne ser ikke problemer for Norge. Segregering, lav deltagelse i arbeidslivet og storforbruk av sosialhjelp fra ikke-vestlige innvandrere er ikke tema. Her skal det hjelpes. Det er Norge som må trå til! Negative konsekvenser for Norge ser ut til å være uten betydning eller ikke-eksisterende i elitens verdensanskuelse.

NOAS mener det er et hårreisende forslag Keshvari fremmer:

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magritt Austenå, reagerer sterkt på forslaget.

– Dette er et hårreisende forslag, sier hun.

– Det ser ikke ut til å være noen grenser for hva politikere gjør for å skyve ansvaret for konsekvensene av krig og sammenbrutte stater over på nærområdene.

Høyre vil hjelpe alle i nød og farlige situasjoner:

Heller ikke Høyres innvandringspolitiske talskvinne, Ingjerd Schou, er begeistret.

– Også nordmenn hadde behov for å søke beskyttelse for ikke altfor mange år siden, og fikk asyl. Hvis Norge skulle begynne å shoppe kvoteflyktninger, er det inhumant. Vi har plikt til å hjelpe folk i nød og som lever i farlige situasjoner, sier Schou.

Arbeiderpartiet forholder seg til flyktningekonvensjonen:

Eirik Sivertsen (Ap) sier Arbeiderpartiet ikke kan være med på å fjerne asylinstituttet.

– Vi er forpliktet til å ta imot asylsøkere etter flyktningekonvensjonen. Det har Ap tenkt å fortsette å respektere, sier Sivertsen.

Venstre kan ikke se at forslaget vil være aktuell politikk for regjeringen.

Venstres Andre N. Skjelstad sier han legger til grunn at Keshvaris forslag ikke vil bli aktuell politikk for Regjeringen.

Kr.f støtter seg til folkets vilje til å ta i mot asylsøkere.

KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir S. Toskedal er lite begeistret for forslaget.

– Å la være å ta imot asylsøkere vil, slik jeg ser det, være i strid med både folkets mening og internasjonale konvensjoner, sier Toskedal.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Sterke-reaksjoner-pa-Frp-forslag-om-asylnekt-7997688.html