Nytt

Stoltenberg-regjeringen dropper forslaget om krav om at innvandrere må ha arbeidet i fire år for å få familiegjenforening i Norge.

I september 2008 presenterte regjeringen 13 forslag til innstramning i asylpolitikken, men skrinlegger kravet om at innvandrere må ha fire års arbeid eller utdanning bak seg for å få familiegjenforening med personer fra hjemlandet:

– Dette blir et for stort inngrep overfor etablerte familier, hevdes det nå fra regjeringshold.

Klar SV-seier

Dermed har SV vunnet en klar seier, for det var nettopp dette punktet partiet formelt tok dissens på da saken ble lagt fram høsten 2008. Sommeren 2009 ble forslaget sendt på høring, og nå blir det altså trukket tilbake.

Statsminister Jens Stoltenberg nevnte ikke dette poenget i sin tale til Oslo Arbeiderparti tirsdag. Han nøyde seg med å skryte av at regjeringen har innført krav om fire års arbeid eller utdanning som vilkår for familieetablering i Norge.

Dette gjelder for personer som har opphold på humanitært grunnlag i Norge og for personer med status som flyktninger. Forslaget om tidsgrense for familiegjenforening skulle bare gjelde for personer med opphold på humanitært grunnlag.

Både Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Røde Kors gikk svært hardt ut mot regjeringens innstramningstiltak, og da spesielt det aktuelle forslaget:

– Vi anser en slik strategi for å redusere asylankomster som svært urovekkende, skriver NOAS og hevder at dette er det mest problematiske av de 13 innstrammingsforslagene fra 2008.

– Forslaget er uetisk idet man legger opp til at livskvaliteten til mennesker med opphold i Norge skal brukes som middel i asylpolitikken, mener NOAS og hevder at tiltaket vil virke negativt på integreringen.

Også Røde Kors har gått mot forslaget, siden det ikke åpner for konkret vurdering av familielivet i hver enkelt sak.

Frps Per-Willy Amundsen kritiserer regjeringens snuoperasjon, og mener at Ap har bøyd av for regjeringspartneren SV:

Frp-talsmannen forteller at stortingskomiteen har ventet på del to i forslaget med krav om fire års utdanning eller arbeid.

– Det er en tragedie at regjeringen ikke lenger vil stille et slikt tidskrav overfor innvandrere som vil hente resten av familien i hjemlandet over til Norge. Stoltenberg åpnet for en politikk som begynte å ligne på det som danskene har lyktes med. Men her har han tydeligvis vist dårlig lederskap i en situasjon hvor han allerede hadde SV i kne, sier Amundsen. (ANB)

Siste.no: Dropper krav til gjenforening