Nytt

SV-leder Audun Lysbakken under sluttappellen på partilederdebatten i Bergen fredag kveld.

To nyheter dominerte på sosiale medier fredag: Den ene var nyheten fra SSB om at innvandringen dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd, vil koste hver og en av oss 10.000 kroner i ekstra skatt pr. år. Den andre var VGs sak om at «SV-Audun kan sikre rødgrønt flertall på fersk måling».

Når vi nå vet stykkprisen for deg og meg for en liberal innvandringspolitikk, er det naturlig å se hvilke føringer SV legger til grunn i så måte. Her fem av 22 punkter fra SVs partiprogram under avsnittet «Innvandring og integrering»:

  • At flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag.
  • Arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.
  • Jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet.
  • Fjerne treårsregelen for rett til permanent opphold. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Treårsregelen fratar den som er kommet til Norge gjennom ekteskap retten til å bli i Norge om skilsmisse tas ut før det har gått tre år etter giftermålet.
  • Fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken inntekt eller botid for å etablere en familie eller for å gjenforenes med nærmeste familie. Det skal være en grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie.

Hva er den presise definisjonen på en klimaflyktning? Skal vi la FN bestemme vår kvote fullt og helt, eller skal vi beholde litt selvråderett? Hvilket skjønn skal utøves i saker som gjelder mistanke om menneskehandel? Ingen er naturligvis i mot å skjerme kvinner for overgrep og utnytting, men åpner man ikke opp et digert smutthull ved å fjerne treårsregelen?

Og til slutt: Fjerner man krav om inntekt og botid knyttet til familiegjenforening, så vil Norge garantert virke som en magnet for langt flere mennesker enn i dag.

Når vi vet at det store flertallet av migranter som kommer til Europa gjør det primært av økonomiske årsaker, så vil SVs program være med på å forsterke en allerede stor urettferdighet overfor reelle flyktninger, det vil si de som virkelig trenger hjelp. De vil enten havne langt bak i køen, eller sågar bli skviset helt ut av økonomiske migranter uten beskyttelsesbehov.

SV i regjering vil føre til større urettferdighet og at ulikhetene øker.

 

Kilde:

Innvandring og integrering