Anders Beer Wilse (Norsk Folkemuseum)

Gammelmedias selvutnevnte «faktasjekkere» slår til igjen i all sin subjektive opphøydhet. Og nok en gang viser de hvilket nyttig instrument de er for flerkulturens hellige halvsannheter, for denne gangen sjekker de om flyktninger har krav på 40 års opptjening i folketrygden, men de spør ikke hvem som kalles flyktninger. Det vil ikke tjene saken. 

Mainstream medias o‘ store faktaorakel kom altså fram til at Vidar Kleppe snakket sant: Flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40 års opptjening i folketrygden – noe vi alle visste fra før, men nå fikk faktasjekkerne et nyttig bidrag til statistikken om hvor «objektive» de er. Praktisk.

Men det er ikke hva Faktisk.no bekrefter som er oppsiktsvekkende, men heller hva som ikke står i bekreftelsen: For hvem er egentlig disse såkalte «flyktningene» de snakker om? De som får 40 års opptjening rett i henda etter å ha bodd her et år, og uten å ha bidratt med noe som helst? Hm? Siden Faktisk.no ikke berører det, så får jeg skrive noen fakta om det.

Velkommen til grullgruven Norge

Norge er ikke bare et fredelig land som lokker de krigstrette og redde hit. Det er også en naiv nasjon som inviterer voksne våpenføre menn fra trygge land, og frivillig lar fremmed ukultur og overtro dyrkes fritt og uhemmet her i troen på at forskjeller skal skape fellesskap. Og som ikke det var nok, renner Norge over av penger: Alle som bosetter seg i Norge på lovlig vis, er også innmeldt i folketrygden, uansett hvordan du har klart å ta deg inn i Norge, og uansett hvor du kommer fra.

Reglene sier man regnes som «bosatt» hvis man har oppholdt seg lovlig i Norge i minst ett år, eller dersom oppholdet i Norge er ment å vare i minst ett år. Så enkelt er det. Dette innebærer at innvandringen gir norske skattebetalere en høy kostnad i øyeblikket. Men det er ingenting i forhold til de fremtidige forpliktelsene Norge påtar seg ved å la nesten alle og enhver kalle seg «flyktning», og bosette seg her etter eget ønske – helt uavhengig av hva landets egne borgere måtte ønske. Og det er tross alt de som må betale prisen til slutt.

Faktisk.no selger inn ordet «flyktninger» så problemet skal virke lite

Tidligere har Faktisk.no sjekket påstanden om at «Asylsøkere får max pensjoner uten å ha løftet en finger» Dette ble faktasjekket og funnet feil, noe som er nyttig for den pågående kampanjen for å vise at alt negativt som blir sagt om innvandring er «fake news» – og nettopp derfor kaster Faktisk.no seg over det. På nettsiden skriver de:

«Flyktninger har altså rett på minste pensjonsnivå hvis de øvrige vilkårene for pensjon eller trygd er oppfylt.»

Puh, tenker du da. Ikke så stort problem altså? Men her er spørsmålet alle bør stille seg: «Hvem og hvor mange blir egentlig regnet som «flyktninger»? Dette er et langt viktigere spørsmål, ettersom media og myndigheter jo hele tiden undersreker at de er svært restriktive med kvoteflyktninger til Norge. Det kan få skattebetalere til å tenke «Pytt, det er jo bare snakk om 1200-1500 stykker i året, er det ikke det da?», noe som passer innvandrings-industrien godt. Det er denne «minimaliseringseffekten» Faktisk.no utnytter når de publisererer sine villedende fakta.

Å få asyl er det samme som å få innvilget status som flyktning

Når man vet hvor ubegripelig lett det har vært å snike til seg asyl for smartinger fra MENA-land, (hvor 95% har full kontroll på smarttelefonen sin, men pussig nok har mistet alle ID-papirene sine) kan fort en fyr fra Djibouti, plutselig være fra Somalia, og vips, så blir man yndlingsflyktningen til «de gode». De setter gjerne i sving hele mediasirkuset med jevne mellomrom for å vise hvor hyggelige, ærlige og ordentlige alle innvandrere er, og vi så jo hvordan det gikk nå sist. Men ingen tar selvkritikk. Nå leter innvandringsindustrien etter neste utenlandske stjerneskudd.

Når man først innser den enorme svindelen med identitet, opphavsland, livshistorie, bakgrunn og behov som foregår fra «shithole coutries», så skjønner man også at pensjonsrettigheter går til veldig, veldig mange som bare er «flyktninger» på liksom, og som hverken har fortjent pengene, eller bidratt til samfunnet på noen måte. Og bare for å fordyre det enda mer:  Når pensjonsrettigheter først er innvilget, så mister man dem aldri. Selv ikke når «flyktningene» reiser på lange ferier til hjemlandet og bygger millionvillaer der.

Men folk som familieinnvandrer, de får vel ikke 40 år med pensjonsrettigheter?

Problemet med masseinnvandringen er ikke bare hordene av folk som forlanger asyl på sviktende grunnlag, og blir kalt «flyktninger» av PK-media fordi reglene er utformet sånn. Det kunne faktisk den norske økonomien, kulturen og samholdet overlevd. Det store problemet går stort sett under radaren og kalles «familiegjeforening». UDI understreker dette godt:

Hvis du får en familieinnvandringstillatelse kan du flytte til Norge. Når du har kommet til Norge, kan du søke om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger. Dette kalles «avledet» flyktningstatus. … Ektefeller, samboere og barn av personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, kan søke om familieinnvandring. Etter at de har kommet til Norge kan de søke om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger.

SÅ: Når Faktisk.no (og alle de andre i fakenews media) bruker ordet «flyktning» konsekvent, så er det for å lamme hjernen din med følelser, i stedet for å opplyse deg om fakta:

Innvandringsbomben er drevet av en løpsk kjedereaksjon 

Så fort noen har fått endelig opphold i Norge, så er de gjerne i gang med å hente familien hit, som så kan hente så mye som mulig av klanen hit, som så kan danne forbund med andre klaner gjennom å «selge» ungdommene sine gjennom «frivillige» ekteskap, som så kan sende en ankerbrud til Norge, som så kan hente familien sin hit, som så kan hente sin klan hit, som så…etc ad lib. Det baller fort på seg, som vi ser.

Det var den ravende idiotien «familiegjenforening» som tømte hele landsbyer i Pakistan for folk. En enkelt lykkejeger blir til en horde «flyktninger» – helt uten limit eller grenser. Det er retten til familiegjenforening som ødelegger Europas samfunn og destabiliserer alle Europeiske økonomier. I Sverige og andre euroland er veksten helt ute av kontroll, men tallene blir pyntet på: De som «familiegjenforenes» regnes ikke som asylsøkere, og går dermed utenom statistikken. Men det blir akkurat like dyrt og destruktivt.

Men de få som IKKE er flykninger, asylsøkere eller alt det andre da?

Så hva gjør man hvis du ønsker at norske skattebetalere skal forsørge deg resten av livet, men ikke kvalifiserer? Arbeidsinnvandrere, andre innvandrere som ikke har flyktningstatus, og andre personer med kort botid i Norge får vel ikke alderspensjon fra folketrygden sånn rett i henda? Nei, de gjør ikke det.

«Puh, så grensen går altså et sted?» tenker du lettet nå. Men der tar du feil igjen: For å unngå at denne gruppen eldre får for lav inntekt, kan de søke om å få såkalt «supplerende stønad», selv om de har bodd i Norge i mindre enn 40 år ved 67 år. Og sånn går no dagan…

Ellers er det mange andre veier til pensjonspoeng: Uføretrygd er et verdifullt mål for utlendinger med opphold i Norge. Får du innvilget det, er du nemlig uføretrygdet for livet, og da er du også sikret et god alderspensjon fordi «pensjonen skal stå i et rimelig forhold til den arbeidsføre får» som det står på NAV‘s hjemmesider.

I tillitssamfunnet vi pleide å ha var dette både logisk og riktig. Men så kom hordene fra klansamfunn – hvor det viktigste ikke er å bidra til fellesskapet, men gribbe til seg så mye som mulig for seg og sine, og da blir det fort veldig, veldig dyrt. Men kanskje vi ikke setter verdens beste eksempel selv heller?

Nordmenn er ubegripelig ofte syke og borte fra jobben, men pussig nok nesten aldri på onsdager. (Hvor blir det av alle «forskerne») Og skulle man være politiker som er avslørt som korrupt, inkompetent, umoralsk eller flåkjefta, da er det nesten obligatorisk med «sykemelding». Å utnytte trygdesystemet har blitt en folkesport, og det er en bit av norsk kultur som er lett å integrere seg i.

500 milliarder kroner gjennom NAV. Faktisk.

I 2017 ble tre personer uføretrygdet hver time. Det utgjør netto 11.000 flere bare 2017, og klokelig nok sier ikke statistikken noe om kulturtilhørighet. Pr 2017 hadde Norge over 325.900 uføretrygdede, mye takket være innvandrere som jobber noen få år, for så ende opp som uføretrygdet til en astronomisk fremtidskostnad. Det er en grunn til at NAV-budsjettet har passert en halv billion kroner årlig, og viser ingen tegn til å stoppe. Selv med Frp i regjering. Ingen tør ta i det.

Reglene er laget slik fordi lovgiver, altså Stortinget, ikke ønsker å sette noen som helst i en vanskeligere situasjon enn alle andre innbyggere i Norge – ut fra moderne snøfnuggteori om at ingenting skal være urettferdig her i landet. Alle skal med! Kravet om 40 års botid hindrer at mange utlendinger får en alderspensjon fra folketrygden som er til å leve av. Derfor er det laget særskilte ordninger for disse gruppene som raust øser ut andres penger til folk som ikke bidrar, og aldri kan få nok cash. Som om ikke å få opphold i et fredelig, fritt og demokratisk samfunn var belønning god nok? Tydeligvis ikke.

Dypt umoralsk og blodig urettferdig mot Norges arbeierklasse og skattebetalere
Urettferdigheten i dette rammer ikke de som hyler, skriker og bærer seg etter mer, mer, mer –slik som Antifa, pressgrupper og grådige innvandrergrupper og deres organisasjoner: Urettferdigheten rammer den norske arbeiderklassen som fortsatt gjør sin plikt som pålagt, uten ha lov til å kreve noen rett tilbake. Urettferdigheten rammer også de eldre som må bo hjemme altfor lenge, og gjerne får dårlig mat, dårlig stell, og språkløse pleiere med hijab som har alltid dårlig tid, som takk for innsatsen for Norge.

Ett sted må man nemlig spare inn for å få denne «rause» galskapen til å gå ihop så alt får et skinn av «retterferdighet». Men det finnes ingen rettferdighet i at folk som aldri har bidratt til norsk velferd, skal premieres for 40 års innsats. «Man skal ikke sette svake grupper opp mot herandre» sier bløthjerta politikere med tårer i øynene og Hareide-pip i stemmen. Men det er jo nettopp de de gjør. Kynisk og uten samvittighet for sine egne, og sitt eget land.

Skal du ha fakta nytter det altså ikke gå til propagandaorganet Faktisk.no – som trass astronomisk større budsjetter og stab enn Document.no heller aldri ønsker å nærme seg kontroversiell faktasjekking. (Som å sjekke de fantastiske dommedags-påstandene klimaindustrien serverer til stadighet, sammen med garantier om en ny, renere og grønnere utopia hvis vi bygger idiotiske vindmøller overalt i Norge, og ingen mukker.) Til det er det altfor mange pengesterke krefter innvolvert i Faktisk.no. Objektive, my ass.

Nei, skal du ha ufiltrerte fakta, må du lese Document.no. Og du…? Ikke vær en blindpassasjer da! Please? Kjøp abonnement og bidra hver måned du også. Det koster bøttevis å lage avis, men vi får ikke en krone av staten. Eliten passer sine. Faktisk.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂