Nytt

Fra Manglerud T-banestasjon i Oslo (arkivfoto).

Høyres landsmøte vil trolig vedta et forslag om å kutte i velferdsordninger som gir særrettigheter til innvandrere.

Innvandrere som ikke har opparbeidet rettigheter til trygd og pensjon gjennom et langt arbeidsliv, blir i dag særbehandlet gjennom spesielle bestemmelser for alderspensjon og uføretrygd.

Personer med flyktningstatus får fulle minsteytelser fra folketrygden – som om de har bodd i Norge hele livet.

– At flyktninger får alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger uten å ha hatt tilstrekkelig botid i Norge, mener jeg er urettferdig. Det betyr at de automatisk får samme rettigheter som dem som bor og har jobbet i Norge over lengre tid, sier stortingspolitiker og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Heidi Nordby Lunde, til Nettavisen.

Forslaget er i tråd med anbefalingene til Brochmann II-utvalget, sier Nordby Lunde. Hun mener særrettighetene fjerner insentivet til å komme raskere ut i arbeid.

Nettavisen siterer fra Brochmann II-utvalgets rapport:

«(…). Som det framgår av denne utredningen, må økt yrkesdeltakelse blant flyktninger være en helt sentral del av en strategi for å bevare den norske samfunnsmodellen.»

Utvalget advarer likevel om at reduksjon i ytelser for flyktninger kan medføre økt risiko for «utenforskap» i samfunnet.

– Det er typisk Høyre å ta fra dem som har det vanskeligst, kommenterer Karin Andersen (SV):

– Som om noen får jobb eller blir frisk av å bli lutfattig. Slik fungerer det ikke, og det skaper større forskjeller og mer fattigdom, sier Andersen, som er innvandringspolitisk talskvinne i SV, og leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Stortinget stemte ned et tilsvarende forslag fra regjeringen i fjor sommer. Kun regjeringspartiene Høyre og FrP stemte for.

Dersom Høyres landsmøte vedtar forslaget, vil det trolig komme et nytt lovforslag til Stortinget i løpet av denne stortingsperioden.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!