Uniformert mannskap i politiets vakt- og beredskapstjeneste bærer Heckler & Koch P30L, politiets standard tjenestevåpen. Foto: Erlend Aas / NTB

Flertallet på Høyres landsmøte stemte mot generell bevæpning av politiet. Fremskrittspartiet er skuffet.

– Norge er sammen med Island de eneste land i verden som ikke har et bevæpnet politi. Fremskrittspartiet har en rekke ganger foreslått å åpne for generell bevæpning av politiet, i tråd med Politiets Fellesforbunds ønsker. Sist i januar, kun Frp stemte for, sier justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen.

Han mener at bevæpning av politiet er et svært viktig tiltak i en tid der Europa har blitt rammet av flere terrorangrep.

– Vi ser at politiet til stadighet må innføre midlertidig bevæpning på bakgrunn av trusselvurderinger. Slik midlertidig bevæpning har vært i funksjon siden mars, og ble nylig forlenget med 8 uker, sier Amundsen.

Delt i Høyre
Forslaget om å åpne for generell bevæpning var en av dissensene på Høyre-landsmøtet det var knyttet mest spenning til.

Forslaget måtte stemmes over to ganger fordi det oppsto forvirring rundt voteringen. Utfallet ble dog det samme – forslaget om å åpne opp for generell bevæpning, falt. Det var imidlertid et forholdsvis stort mindretall som ønsket seg generell bevæpning – 134 delegater stemte for forslaget, mens 198 stemte mot, i den siste voteringen.

– Dagens system godt nok
Heidi Nordby Lunde var blant motstanderne av at norsk politi skal bære våpen.

– Jeg er ikke «soft on crime». Et velfungerende politi er en forutsetning for at vi kan leve trygt i et åpent og liberalt samfunn, sa Nordby Lunde i debatt i forkant av avstemningen.

Hun mente dagens ordning med såkalt punktbevæpning fungerer godt, altså at politiet på utsatte steder skal være bevæpnet, men at politiet som hovedregel ikke er det.

Under debatten tok flere delegater til orde for at en generell bevæpning ville kutte responstid i skarpe situasjoner, og at bevæpning det vil gi økt trygghet til både befolkning og polititjenestefolkene.

Flere viste også til at generell bevæpning er noe Politiforbundet selv ønsker, og at bruken av midlertidig bevæpning de siste årene ikke har ført til at tilliten til politiet er svekket – tvert imot.

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim mener det var en feil av landsmøte å ikke gi politiet det verktøyet de ber om.

– Nå har politiet vært midlertidig bevæpnet siden november i fjor på grunn av trusselbildet, og det har ikke avstedkommet noen store reaksjoner. Dette mener jeg skal være permanent, sier Soleim.

Nordby Lunde mente at en så drastisk beslutning måtte være basert på «fakta, ikke følelser».

– Jeg minner også om at det er kontroversielt internt i politiet. Ikke alle vil ha det, sa hun.

Bekymret for våpenkappløp
Linda Hofstad Helleland, som har ledet programarbeidet i Høyre, sier til NTB at Norge har et svært høyt utdannet og kompetent politi som håndtere situasjoner godt uten bruk av våpen.

Bekymringen, forklarer hun, er at en generell bevæpning av politiet skal lede til at også voldsmiljøer begynner å bevæpne seg mer.

– Også jeg ser at kriminalitetsbildet er blitt mer alvorlig. Men de har i dag tilgang på framskutt lagring, og jeg er redd for at hvis vi skal ha et politi som bærer våpen til daglig, så kan det bidra til en eskalering, sier hun.

– Norsk politi har vært helt suverent på å håndtere situasjoner uten våpen, sier hun.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.