Oslo politidistrikt har bedt Politidirektoratet om midlertidlig bevæpning av politiet i hovedstaden. Det bekrefter politiet selv overfor NRK.

– Vi bekrefter at vi har sendt en anmodning om midlertidig bevæpning. Men ønsker ikke å gå i detaljer, skriver pressesjef i Oslo politidistrikt Unni Grøndal i en melding til NRK fredag kveld.

Det er dermed uklart om ønsket om bevæpning gjelder alle politistyrkene i hovedstaden, eller om det bare gjelder deler av dem. De vil ikke si hva slags svar de har fått fra Politidirektoratet.

Slike anmodninger fra politidistriktene går via direktoratet, som har videresendt anmodningen til Justis- og beredskapsdepartementet.

Fredag kveld bekrefter departementet at man har mottatt søknad om å tillate bevæpning av et større område i Oslo politidistrikt.

– Departementet har mottatt ytterligere anmodning om samtykke til midlertidig bevæpning som behandles i ordinære prosesser. Vi har ingen kommentarer utover dette, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Ba om møte med PST

Dokumenter NRK har sett viser at oslopolitiet ba om et møte med PST om bevæpning 29. september. NRK har ikke fått innsyn i dokumentet, og heller ikke fem andre dokumenter, sendt i perioden 15. september til 2. november, som omhandler bevæpning av oslopolitiet.

Hele prosessen er innhyllet i tåke. Vi får hverken vite når søknaden ble sendt eller når den ventes ferdigbehandlet.

–Når den er ferdig behandlet er helt umulig å spekulere på, sier pressevakt Andreas Bjørklund i Justisdepartementet til NTB.

Torsdag ga Justis- og beredskapsdepartementet svaret ja på en søknad om å midlertidig bevæpne politiet på Oslo Lufthavn. Samtykket var basert på PSTs generelle trusselvurdering, og en risiko- og sårbarhetsanalyse fra Øst politidistrikt.

Tiltaket gjelder for tre måneder av gangen.

Terrortrussel

Søknaden fra Oslo politidistrikt kommer kun omtrent et halvt år etter at politiet ved Oslo Lufthavn og i de største byene avsluttet den midlertidige bevæpningen etter terrorangrepet i Stockholm.

I tiden etter angrepet hadde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) endret trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra «mulig» til «sannsynlig».

Onsdag kunngjorde PST at de anbefaler at fast bevæpning av politiet, noe de begrunnet i nettopp terrorens betydning for sikkerhetssituasjonen i Norge. Avinor fulgte torsdag opp med å si at de ønsket bevæpnet politi på alle Norges flyplasser.

Jobber med punktbevæpning

Justisministeren sa torsdag at han vil endre politiloven slik at det skal bli lettere å innføre permanent punkbevæpning, altså at politiet bevæpnes ved spesielt utsatte terrormål.

– Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sa Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet.

– Jeg har derfor allerede igangsatt et arbeid for å gjøre endringer i politiloven, slik at vi kan innføre punktbevæpning raskere enn dagens regler åpner for, også av permanent karakter, sa statsråden.

Han understrekte imidlertid at prosessen med å få på plass et forenklet regelverk for punktbevæpning vil pågå uavhengig av arbeidet med bevæpningsutvalgets rapport og diskusjonen om permanent bevæpning av politiet.

Høringsfristen for rapporten går ut 1. desember. Utvalget anbefalte en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge og lagring av våpen i bilene.