Regjeringen ønsker å ruste landets største flyplass mot terrortrusler og går inn for å bevæpne politiet på Gardermoen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag formiddag. Han viste til at skadepotensialet ved en terrorhendelse på Gardermoen er stort.

– Derfor er det viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrense en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sa han.

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var også til stede på pressekonferansen. Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent.

– Det er viktig å få dette på plass. Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.

I mars anbefalte et statlig utvalg en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge, og hvor våpnene lagres i bilene. Utvalget ønsket heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes. Politidirektoratet skal levere sitt høringssvar angående anbefalingene i desember.

Torsdag gikk Avinor ut og sa at de ønsker at politiet på alle de store flyplassene i Norge skal være bevæpnet til enhver tid.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.