Illustrasjonsfoto fra øvelse Tyr i 2013, der mye foregikk på Gardermoen. Foto: Politiet / Torgny Alstad

Regjeringen, KrF og Venstre er ikke avvisende til permanent politibevæpning på Oslo lufthavn. – Vi må lytte til politiet, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Det er kanskje naturlig at politiet i noen sammenhenger og på noen steder har permanent bevæpning, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Politiets verneombud kritiserte i helgen sikkerheten på landets hovedflyplass. Ved et terrorangrep eller en annen akutt hendelse, må politiet løpe til bilene sine på utsiden av bygningene for å hente våpen – i verste fall en løpetur på 2,6 km.

Nå vil også Kristelig Folkeparti og Venstre se nærmere på problemstillingen.

Andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget, KrFs Kjell Ingolf Ropstad, sier de vil vurdere saken.

– Vi vet med bakgrunn i andre terrorhendelser i Europa at det er slike steder som er utsatt for angrep. Det er derfor nødvendig å vurdere om man skal ha bevæpnet politi der, sier han til NRK.

Fornebu lufthavn, som var landets hovedflyplass fram til slutten av 90-tallet, hadde bevæpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, men i 1999 var det slutt. Grunnen som ble oppgitt var at «samfunnsbildet» hadde endret seg, framgår det av dokumenter NRK har fått innsyn i..

I dag er det etter det NRK kjenner til bare Island og Norge som ikke har permanent bevæpnet politi på sine hovedflyplasser.

Arbeiderpartiet er imot permanent bevæpning, også på Gardermoen.

 

NRK: Det kan bli tillatt for politiet å bære våpen på Oslo lufthavn