Sakset/Fra hofta

Aftenpostens leder skriver om politiets bevæpning. Målet må være at politiet er ubevæpnet.

Det er nærliggende å tro at folk flest ønsker et slagkraftig politi som klarer å opprettholde ro og orden i samfunnet vårt. Om våpen vurderes som nødvendig, så må politiet bevæpnes. Hvis  utviklingen i samfunnet tilsier bevæpning, så er det meningsløst å ha ubevæpnet politi som målsetting.

Våpentreningen må speile muligheten for denne typen bevæpningsperioder. Andre tiltak enn generell bevæpning må vurderes grundig. Målet må fortsatt være ubevæpnet politi i Norge.

Den minskede terrorfaren som Erna Solberg prater om kan umulig føre til større trygghet ute blant folk. Trusselnivået høres ikke betryggende ut. Nå frykter PST frykter tilfeldige terrorister og angrep som  utføres av enkeltpersoner, uten nettverk, strukturer eller kommandokjeder. Landets statsminister senker i denne situasjonen skuldrene.

PST frykter i økende grad mer tilfeldige terrorister og angrep, utført av enkeltpersoner, uten nettverk, strukturer eller kommandokjeder. Det er en type terrorisme vi så alt for tydelig har fått merke her i Norge. Vi vet at den kan ramme igjen. Oppfordringene til den typen angrep dukker opp jevnlig via digitale kanaler, og vi vet at det er en form for terrorisme som virker etter hensikten

.Nei, det er ikke lett å skjønne hvorfor noen ønsker bevæpnet politi i trygge lille Norge. Det viktigste for å skape trygghet i Norge, er med politisk korrekte øyne, at politiet er ubevæpnet.Aftenposten

God helg.