Nytt

Europas julemarkeder så mange steder ut som rene krigssoner med betongblokker, sperringer og bevæpnet politi etter at jihadisten i Berlin drepte 12 personer og såret 48. Den spanske avisen El Mundo spør seg om Spania er forberedt på denne type terrorisme.

Den terroren Spania er kjent med var av et annet kaliber og med en annen agenda. ETA drepte med pistoler, pleide å advare på forhånd og terroristene hadde i tillegg planlagt en fluktvei. Jihadistenes fremste mål er derimot ikke å spre frykt slik mange medier og politikere hevder. Vår redsel for dem er mindre interessant enn å drepe oss. Hver jihad er en liten krig i seg selv hvor bonusen er å komme til himmelen.

El Mundo skriver at jihadistene bruker krigsvåpen, plasserer bomber hvor de kan og er villige til å dø. Dette er noe helt annet enn ETA-terror. De føler at Spania må oppgradere politiet og dets utstyr i kampen mot jihadistene.

«Spania beordrer snikskyttere og bevæpnet politi for å sikre offentlige steder i terrorfaren», er overskriften i Daily Express. «Snikskyttere»? Vi er ikke veldig gode i spansk, men krøkker oss igjennom El Mundo uten å finne spor av noen snikskyttere.

Both the Cuervo Nacional de Policia – the national police – and the Civil Guard have launched a high profile, visible presence on the streets of the country, armed with sniper and assault rifles. They will also operate increased surveillance work in order to prevent a repeat of ISIS inspired attacks witnessed in Nice and Berlin. It is hoped police armed with heavy fire power will be able to combat the threat posed by jihadis with high calibre weapons.

Ah! Sniper and assault rifles. Ja, det er jo ikke helt det samme som snikskyttere som ligger på takene rundt omkring. Men hvem vet, det vil vi kanskje se i fremtidens Marseille?

However the same authorities have also been concerned that recent terrorist attacks have usually seen the assailants armed with powerful assault rifles, such as Kalashnikov’s, and now forces have replaced the standard 9mm Parabellum with either 5.56mm or 7.62mm weapons to patrol public squares and airports.

Mens Europas politi ruster seg opp og forbereder seg på jihad-terror debatterer vi videre i Norge frem og tilbake om politiet skal ha forlenget midlertidig bevæpning. I mai iår satte regjeringen ned et utvalg som skulle vurdere bevæpningen av norsk politi.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere praksisen med et ubevæpnet norsk politi og vurdere om den skal endres. Lagmann Kari Lynne ved Frostating lagmannsrett skal lede utvalget. Utvalget skal også se på erfaringene med midlertidig bevæpning og praktiseringen av ordningen med fremskutt lagring av våpen i bil.

Utvalget skal se hen til den generelle kriminalitetsutviklingen, redegjøre for andre lands praksis og erfaring, samt ta i bruk relevant forskning. Det skal i tillegg vurdere hvordan bevæpningen påvirker politiets oppgaveløsning. Utvalget er bedt om å levere en offentlig utredning innen 15. mars 2017.

Man må si at nordmenn er tålmodige. Å bruke nesten ett år på en slik vurdering er svært lenge med tanke på den økte terrorfaren. Men som vanlig så tror de at det ikke kan skje her hos oss. Våre jihadister er jo så snille de. Egentlig.

armed-police-in-spain-769700

Dagens Madrid.

Daily Express   El Mundo 

Les også

-
-
-