I Belgia har myndighetene benyttet henrettelsene i det jødiske museet til å undervise nasjonen i behovet for mer mangfold. Men i dagens verden er "mangfold" nytale og står for mer islam, skriver Peter Martino.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.