Landsmøtet til Politiets Fellesforbund stemte med overbevisende flertall for bevæpning. Kampanjen mot er allerede i gang. Men tør regjeringen si nei?

Journalistene viser sin fiendtlighet mot politiet ved å vinkle oppslagene slik at de taler mot.

Da Aftenposten presenterte forslaget måtte man lese langt ned i artikkelen hvor det sto: samtlige syv politidistrikt i Oslo krever bevæpning.

Noe har skjedd – i den byen politiet skal betjene. Men mediene ønsker ikke et fokus på hva dette er, de konsentrerer seg om å så tvil behovet om og svartmale konsekvensene. Særlig det siste er tendensiøst og moralsk suspekt: Man sammenligner forholdene i Sverige, hvor politiet er bevæpnet, uten å si noe om hva slags samfunnsutvikling Sverige har gjennomgått. Man skaper et inntrykk av at det er politiet som representerer en trussel!

Det er utrolig at mediene og akademikere tør etter 22/7.

– Det er trist at Politiets Fellesforbund går inn for at politiet skal bære våpen synlig, sier professor Johannes Knutsson ved Politihøgskolen.

Hans kollega, Myhrer, er også sterkt bekymret og hans bekymringer var toppoppslag i NRKs morgensending:

Ingress:

Professor Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen frykter at politiet vil bli mindre innstilt på løse konflikter gjennom mekling dersom de er væpnet til daglig.

Man undres hva slags undervisning Myhrer gir politiaspirantene. Hvilken tillit har han til politiets profesjonalitet når han tror at våpen vil endre deres innstilling til løsning av konflikter?

En daglig bevæpning vil forandre politiets måte å tenke på, mener Myhrer.

– Særlig hvis vi kombinerer generell bevæpning med at man også trener mer på den typen maktanvendelse, så vil kanskje det prege politiet i den retning av at de går mot det vi kaller politimakt i stedet for polititjeneste, sier han.

Myhrer blir ikke møtt av motforestillinger som naturlig melder seg: bruken av uttrykket «politimakt» er upresist og demagogisk. Likevel tar NRK det for god fisk.

Men verst er at NRK ikke tok opp noe NOKAS-politimann Erik Håland sa i 07-sendingen, men som ikke var med i den mer striglete 07.30-sendingen: politiet opplever stadig episoder hvor de ser at det kunne gått helt annerledes. Det handler om marginer. Den er blitt mindre. Hvor langt ned skal man gå før det skjer noe? Skal man vente til en politibetjent blir drept?

Ved sin overdrevne bortforklaring av samfunnsutviklingen og svartmaling av konsekvensene hvis politiet får våpen, er man med på å sette politifolks liv i fare. Det er vanskelig å fatte, i lys av 22/7. Samfunnet var enig om at man trenger høyere og bedre beredskap. Politiet er førstelinje. Hvis politiet føler seg utrygge i sin hverdag, hvordan vil det påvirk politifolks innsatsvilje og innsatsevne? Hvis man må tenke seg om to ganger før man går «inn». Det er ikke sikkert man får varsel på forhånd om hva som skal skje. Det meste skjer uventet. Spesielt terror.

At Politidirektoratet går ut så raskt og stiller seg negativt, er oppsiktsvekkende.

Politidirektoratet støtter heller ikke forslaget.

– Det er også et verdispørsmål. Jeg tror det er viktig at politiet er ubevæpnet i forhold til den tilliten vi skal ha mellom politi og samfunn, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

At SVs Akhtar Chaudhry er negativ er mindre overraskende. Partiet er konsekvent mot lov og orden. Sperregrensen har ikke fått partiet på nye tanker. Chaudhry trakk frem politimannen i New York som såret flere sivile på gaten da han skulle stanse en mann som skjøt en tidligere arbeidskollega. Det skulle vise hvor farlig væpnet politi er. Det blir omtrent som å si at fordi noen kjører uvettig, bør all bilkjøring forbys. Så seriøst er et slikt argument.

Bakgrunnen for vedtaket er at Politiets Fellesforbund på forrige landsmøte ba om en rekke tiltak for å lette tilgangen på våpen. Mer fremskutt lagring, operasjonsleder kan gi tillatelse til væpning i stedet for politimester, som man nødig vekker på natten, osv. Men ingenting har skjedd. Politisk ledelse har ikke gjort noen ting. Derfor vedtaket.

Noen ganger lurer man på om 22/7 ikke har skjedd.

Væpnet politi gir flere skader

– Vil forandre politiets måte å tenke på