Nytt

(Illustrasjonsfoto: Øyvind Thuestad.)

Terroren i London aktualiserer væpning av norsk politi, mener justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

De siste årene har Frp gjentatte ganger tatt til orde for en generell bevæpning av norsk politi. Saken har blitt nedstemt i Stortinget, og i vår var et flertall i det såkalte bevæpningsutvalget klare på at de anbefalte en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge.

Justisminister Per-Willy Amundsen. (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)

Men Amundsen gir ikke opp kampen.

– Scenarioet i London viser betydningen av hurtig responstid fra politiets side. Dette aktualiserer også generell bevæpning av politiet, skriver Amundsen i en epost til Klassekampen.

Ifølge politiloggen tok det bare åtte minutter fra London-politiet fikk melding om angrepet, til de tre terroristene var skutt og drept.

Den raske responsen skjedde til tross for at britisk politi normalt ikke er bevæpnet, skriver NTB, som ikke nevner at mange britiske politifolk er bevæpnet til enhver tid.

Og etter to terrorangrep på kort tid ville det vært mildest talt underlig om ikke de mest sentrale strøk av London lørdag hadde høy tetthet av væpnet politi.

Slik ser Storbritannias nye antiterrorpoliti ut, og London har 600 av disse. Så når NTB skriver at «britisk politi normalt ikke er bevæpnet»…

Regjeringskollegene i Høyre har til nå vært skeptiske, men justispolitiker Hårek Elvenes (H) er ikke fremmed for at hans parti kan komme til å snu i saken.

– Høyre er ganske delt i spørsmålet og har et nyansert syn i saken. Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaringer og kunnskap, eller en endring i trusselbildet, tilsier det, sier Elvenes.