Nytt

En rekke saker ble liggende på vent i regjeringen mens forhandlingene med Venstre foregikk, skriver VG. En av sakene gjaldt midlertidig bevæpning av politiet.

Avisen skrev tirsdag at det gikk ni måneder fra politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt ba om tre måneders såkalt patruljebevæpning, til han fikk tillatelsen fra justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) 14. juni i år. (NTB)

Justisminister Per-Willy Amundsen fikk saken på sitt bord i november. Men Venstre er en sterk motstander av bevæpning av politiet.

Utsettelsen kaster et interessant lys over hvordan Venstres deltakelse endrer regjeringens politikk i spørsmål om sikkerhet og lov og orden.

Venstres motstand mot politibevæpning er ideologisk. Da Omar Ahmed Hamed el-Hussein angrep Krudttønden i København fredag 14 februar 2015, ga Trine Skei et intervju til VG dagen etter om politibevæpning. Hun snakket som om angrepet ikke hadde funnet sted. El-Hussein var utstyrt med et automatvåpen. Politimennene hadde bare håndvåpen. De hadde ikke en sjanse. Hadde el-Hussein kommet inn i lokalet hadde det blitt en massakre. Men det er som virkeligheten ikke eksisterer for politikere av Skei Grandes type.

I regjeringsforhandlingene på Jeløy, fikk partiet hindret generell bevæpning, men måtte godta punktbevæpning, blant annet på Gardermoen. (NTB)

Venstres deltakelse har betydning for hva slags metoder politi og påtalemakten kan anvende i kampen f.eks. mot gjenger som Young Bloods på Holmlia.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!