Politiet knytter Raqiya Ahmed Hussein, som er dømt for deltakelse i terrororganisasjonen IS, til de fire mennene som er siktet etter masseskytingen i Oslo 25. juni.

Den somaliske fembarnsmoren er likevel ikke siktet i forbindelse med terrorangrepet.

35-åringen skal ha hatt kontakt med Arfan Bhatti (45).

Bhatti hadde kontakt både med siktede for 25. juni-angrepet Zaniar Matapour (43) og de to mennene som ble pågrepet i helgen; én norsk og én somalisk statsborger.

Hussein var den første kvinnen som ble dømt for IS-deltakelse etter å ha reist fra Norge. Hun forlot sine fem barn i Nordfjordeid for å slutte seg til kalifatet, men ble pågrepet i Wien i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass, har Document tidligere meldt.

Løslatt fra internering

Raqiya Ahmed Hussein skal være innblandet i 25. juni-terroren, melder flere medier i kveld. Kvinnen skulle vært utvist fra Norge, men det dro ut i tid og hun ble løslatt fra internering.

I 2019 ble hun dømt til fengsel i to år og ni måneder for IS-deltakelse og økonomisk støtte til terrororganisasjonen.

Bare to måneder etter at dommen falt vedtok UDI å utvise henne, fremgår det av en kjennelse fra Oslo tingrett 10. mai 2019.

Hussein klaget på utvisningen, og UDI innvilget utsatt iverksettelse mens klagen ble behandlet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Terrordømte Raqiya kan ikke returneres til Somalia. UDI: Hun har krav på beskyttelse i Norge

Trussel mot grunnleggende nasjonale interesser

Hussein ble utvist med varig innreiseforbud, begrunnet med at hun «anses å utgjøre en fremtidig risiko for Norges grunnleggende nasjonale interesser.» Også PST vurderte at hun utgjorde en slik trussel i en rapport av 10. august 2020, skrev tingretten.

Retten konkluderte at det er «sannsynliggjort at hun utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

Da at hun i 2020 hadde sonet ferdig, ble hun umiddelbart pågrepet på nytt i fengselet på grunn av Utlendingsdirektoratets  utvisningsvedtak.

Deretter satt kvinnen internert i lang tid mens politiet jobbet med å få henne returnert til Somalia.

«Risikabelt» å returnere til Somalia

Så, i mars i fjor, ble 35-åringen plutselig løslatt fordi utvisningsprosessen dro ut i tid. I tillegg mente UDI at det kunne være risikabelt å returnere henne.

Dermed fikk ikke politiet sendt henne tilbake til Somalia: UDI mente hun hadde krav på beskyttelse.

Terrordømt kvinne satt fri – politiet får ikke sendt henne ut av Norge

Etter utlendingsloven kan man vernes mot retur dersom det er «reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.»

Det var den hjemmelen i utlendingsloven UDI viste til.

– En tvangsretur vil, slik situasjonen er per nå, være i strid med menneskerettighetene, sa politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt. Hun vil imidlertid returneres til Somalia så snart returvernet opphører, sa Aune.

Man prøvde å få Hussein til å reise frivillig, men hun hadde «uttrykkelig (…) motsatt seg» å forlate riket, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett.

Nå har imidlertid norske myndigheter endret oppfatning, og mener det er trygt å returnere henne.

For to uker siden ble Hussein igjen pågrepet og internert på Trandum mens hun venter på å bli sendt til Somalia.

Var IS-medlem – fikk kommunal bolig

Raqiya Ahmed Hussein kom til Norge som asylsøker i 2013. To år senere ble hun bosatt i en kommune i Nordfjord og fikk bolig av den kommunale flyktningtjenesten. Da var hun allerede medlem av IS.

Somalisk fembarns­mor var medlem av IS da hun fikk kommunal bolig i Nordfjord

Slik kommenterte rådmannen saken:

– Vi hadde ingen kunnskap om dette på daværende tidspunkt. Det var ikke noe som tydet på dette da kvinnen ble bosatt.

Ifølge PST ble hun rekruttert til IS i juni 2016. Hun skal ha hatt krigernavnet «Umm Sayfullah».

I retten i 2017 hevdet hun at hun var 27 år gammel, ikke 31. For øvrig nektet hun straffskyld. Hun hevdet at hun var på vei fra Nordfjordeid til Etiopia, der sønnen skulle opereres på et sykehus, da hun ble pågrepet.

– Jeg har ikke gjort det jeg er beskyldt for, jeg har aldri vært medlem av ISIL. Jeg er en jente som ville prøve å få meg god framtid, ta en utdanning og ta meg av barna mine, sa kvinnen.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.