Nytt

Advokat Steingrim Wolland forsvarte den somaliske fembarnsmoren som i fjor ble dømt for å ha deltatt i IS. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Å delta i en terrororganisasjon er straffbart, men det å bare leve i et IS-kontrollert område er ikke straffbart, påpeker advokat Steingrim Wolland.

Å ha vært i IS-kalifatet er ikke i seg selv nok til å bli dømt for deltakelse, sier advokaten til NRK.

Flere har hevdet at IS-kvinnen må regne med å bli stilt for retten og straffet for å ha deltatt i en terrororganisasjon når hun kommer til Norge.

En av dem som har sagt dette er Jan F. Glent, som er embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet. Glent uttalte at alle norske kvinner som slutter seg til IS må regne med å bli pågrepet og straffet ved ankomst Norge.

Glent har sagt at det er å regne som aktiv deltagelse å reise til IS-kontrollert område og stifte familie der.

Wolland var forsvarer for kvinnen som i fjor ble den først kvinnen i Norge som ble dømt for IS-medvirkning. Hun ble i Oslo tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel. Dommen er rettskraftig.

Glent mente at dommen er svært viktig, fordi den gir påtalemyndigheten medhold i at kvinner skal likestilles med mannlige fremmedkrigere.

Wolland er uenig i at tingrettsdommen er tilstrekkelig for å sette presedens for alle norske kvinner som har reist til IS-kontrollert område.

– Dette må vurderes individuelt, og man kan ikke oppstille den type regler. Det er fortsatt en tingrettsdom og har ikke en normskapende effekt. Man må i alle fall ha en høyesterettsavgjørelse.

Derfor mener advokaten det ikke er selvsagt at IS-kvinnen regjeringen nå har hentet til Norge blir straffet.

– Du må yte en eller annen form for støtte for terrororganisasjonen for at det skal være straffbart, sier han.

PST mener 29-åringen deltok i Jabhat Al Nusra og IS fra juni 2013 til våren 2019.

Kvinnen selv mener at hun er uskyldig og at hun aldri har støttet IS, men bare har vært husmor, tatt vare på barn, stelt hus og hjem og laget mat for ektemannen som var IS-kriger.

I utgangspunktet er det ikke starffbart å leve og ha et familieliv i et slikt område, sier Wolland.

 

Les også