Fra Nordfjord.

UDI har vedtatt å utvise Raqiya Ahmed Hussein (33), den somaliske fembarnsmoren som i fjor ble dømt for medlemskap i IS.

Hussein er den første kvinnen som er dømt for IS-deltakelse etter å ha reist fra Norge. Hun forlot sine fem barn i Nordfjordeid for å slutte seg til kalifatet, men ble pågrepet i Wien i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass.

I en kjennelse fra Oslo tingrett tirsdag kommer det frem at UDI vedtok utvisning 10. mai i fjor, to måneder etter at den samme tingretten dømte henne til to år og ni måneders fengsel for IS-deltakelse og økonomisk støtte til terrororganisasjonen.

Hussein er ferdig med soningen, men 18. august ble hun internert for fire uker av Oslo tingrett. Interneringen er forlenget to ganger, senest på tirsdag.

Somalieren har klaget på utvisningen, og UDI har innvilget utsatt iverksettelse mens klagen behandles i Justis- og beredskapsdepartementet.

Trussel mot nasjonale interesser

Hussein utvises med varig innreiseforbud, begrunnet med at hun «anses å utgjøre en fremtidig risiko for Norges grunnleggende nasjonale interesser.» Også PST har vurdert at Hussein utgjør en slik trussel i en rapport av 10. august 2020, skriver tingretten.

Retten konkluderer at det er «sannsynliggjort at hun utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

UDI har forsøkt å legge til rette for frivillig retur til Somalia, skriver tingretten.

Etter først å signalisert at hun var interessert i dette, har Hussein etter hvert motsatt seg slik retur. Videre har retten sett hen til at utlendingsmyndigheten har innvilget Hussein utsatt iverksettelse i påvente av departementets klagebehandling av utvisningsvedtaket, som nå forberedes av UDI. Selv om en eventuell tvangsretur ikke vil bli gjennomført før klagen er ferdigbehandlet, må den samlede saksgangen per i dag anses å tilfredsstille kravet til en aktiv prosess med realistiske utsikter til en utsendelse av Hussein fra landet.

Fare for unndragelse

Retten mener det er fare for at Hussein vil gå under jorden eller på annen måte unndra seg utsendelse dersom hun ikke holdes fengslet:

Retten har videre vurdert om vilkårene for internering også etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b er oppfylt. I medhold av bestemmelsen kan en utlending pågripes og interneres hvis det er konkrete holdepunkter for at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av vedtak som innebærer at hun plikter å forlate riket. Retten mener at vilkårene for internering etter denne bestemmelsen også er oppfylt. Det vises til tidligere kjennelser, som fortsatt er dekkende for rettens syn på unndragelsesfaren også i dag. Hussein synes ikke å ha noen intensjon om å samarbeide om en frivillig retur til Somalia, og dette styrker unndragelsesfaren i saken.

Retten viser til at politiet har opplyst at UDI forbereder klagen til departementet, og at det har vært nødvendig å gjøre flere undersøkelser før endelig vedtak, men at prosessen har blitt forsinket på grunn av pandemien. Retten påpeker at interneringen «utvilsomt er en belastning for Hussein», men at det ikke er noe som tilsier at videre internering er uforholdsmessig i lys av sakens svært alvorlige karakter.

Ut fra opplysningene hun har gitt om betydelig vektnedgang siden interneringens begynnelse, finner retten grunn til å understreke at myndighetene har ansvar for å sikre hennes helse, herunder forsvarlig ernæring, under interneringen. Politiet har opplyst at dette vil bli fulgt opp i det videre.

Fikk asyl i Norge

Raqiya Ahmed Hussein kom til Norge som asylsøker i 2013. To år senere ble hun bosatt i en kommune i Nordfjord og fikk bolig av den kommunale flyktningtjenesten. Da var hun allerede medlem av IS, meldte TV 2.

Slik kommenterte rådmannen saken:

– Vi hadde ingen kunnskap om dette på daværende tidspunkt. Det var ikke noe som tydet på dette da kvinnen ble bosatt.

Ifølge PST ble hun rekruttert til IS i juni 2016. Hun skal ha hatt krigernavnet «Umm Sayfullah».

I retten i 2017 hevdet hun at hun var 27 år gammel, ikke 31. For øvrig nektet hun straffskyld. Hun hevdet at hun var på vei fra Nordfjordeid til Etiopia, der sønnen skulle opereres på et sykehus, da hun ble pågrepet.

– Jeg har ikke gjort det jeg er beskyldt for, jeg har aldri vært medlem av ISIL. Jeg er en jente som ville prøve å få meg god framtid, ta en utdanning og ta meg av barna mine, sa kvinnen.

Aktor ville ha fem år

Aktor ville ha fem års fengsel for Hussein. Bakgrunnen var ikke bare at hun hadde sluttet seg til verdens verste terrororganisasjon, men at hun også hadde drevet propaganda, rekruttert og støttet Islamsk Stat med penger. Fagdommeren ville dømme henne til to år og tre måneders fengsel, men meddommerne ønsket høyere straff, og dermed endte dommen på to år og ni måneder i mars 2019.

Kvinnen hadde da allerede sittet varetektsfengslet i 16 måneder, og derfor ble hun etter alt å dømme løslatt allerede i sommer, bare for å bli internert 18. august.

Ifølge påtalemyndigheten skulle hun til Syria for å gifte seg med en norsksomalisk jihadist.

«Mer verdt å utrydde vantroende her»

Under rettssaken ble det lagt frem store mengder meldinger mellom 33-åringen og IS-terroristen hun skulle møte i Syria.

De diskuterte blant annet hva som gir høyest belønning av Allah: Å dra til den islamske staten, eller å utføre terror i Europa.

Jihadisten skrev at kvinnen hadde to valg: Enten å emigrere eller å utføre en operasjon.

Kvinnen svarte:

«Du må sette meg i kontakt med en som kan hjelpe meg med gjøremålet. Hør, jeg vet det, Allah vet det og alle vet at det er mer verdt å utrydde vantroende her framfor å emigrere.»

I dommen heter det at hun hadde kontakt med flere personer i IS i både Syria, Storbritannia og Sudan.

IS-kvinnen for retten i mars

Neste år kommer saken mot den såkalte IS-kvinnen opp for Oslo tingrett. Kvinnen ble hentet til Norge sammen med sine to barn av regjeringen Solberg i januar, noe som førte til at Fremskrittspartiet trakk seg ut.

IS-kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019, men nekter straffskyld. Rettssaken mot henne er forhåndsberammet til fire uker i mars neste år.

Det er anslått at totalt 12 kvinner har dratt fra Norge til Syria og Irak for å gifte seg med IS-terrorister.

Her er ebok-utgaven! Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.